• Naujienlaiškis
 • Aukštųjų studijų fakultetas

  Justė Pečiulytė (ArcInTex ETN)

  Kūrybinio darbo tema "Atmosferinis interjero režisavimas". Vadovė prof. Eglė Ganda Bogdanienė
  Tiriamojo darbo tema "Atmosferinis interjero režisavimas". Vadovė dr. Gintautė Žemaitytė

  Asistuojančios vadovės
  Prof. Dr. Delia Dumitrescu, Borås universitetas
  Dr. Hanna Landin, Borås universitetas

  Mano tyrimas paremtas tarpdisciplininių dirbtuvių (tekstilės dizainas, vizualieji menai) rengimu, kurio tikslas - atrasti ir apibrėžti eksperimentines erdvinio dizaino strategijas.

  Ką galėtų reikšti „atmosferinis režisavimas“ architektūros reprezentacijų lauke? „Atmosferinio režisavimo“ studija remiasi šiam laukui nebūdingomis performatyviomis, atmosferinėmis ir spekuliatyviomis interjero modeliavimo prieigomis.

  tinklalapis
  instagram paskyra | @atmospehricstaging
  elektroninis paštas | juste.peciulyte@vda.lt