• Naujienlaiškis
  • Aukštųjų studijų fakultetas

    Evelina Bukauskaitė

    Disertacijos tema "Žydų kilmės dailininkų įtaka XX a. I p. Lietuvos meninės kultūros modernėjimui". Vadovė dr. (hp) Laima Surgailienė

    Pagrindinis tyrimų objektas – žydų dailės vieta ir reikšmė 1918-1940 m. Lietuvos meniniame gyvenime. Per trumpą pirmosios nepriklausomybės laikotarpį galima išskirti kelis lietuvių ir žydų kultūrinio gyvenimo sąveikos modelius – nuo autonomijos siekio 1918-1924 m. periodu iki asimiliacijos 4 dešimtmečio antroje pusėje. Šie, ir kiti procesai, apibrėžia žydų dailės raidą ne tik tarpukario Lietuvos dailės kontekste, bet ir kaip savarankišką judėjimą, pasižymėjusį gyvybingumu.  Tarpukario Lietuvos žydų dailė analizuojama nagrinėjant atskirų dailininkų biografijas kūrybą, meninius judėjimus, parodas, recepciją ir kritiką periodinėje spaudoje.

    Iliustracija: Grupinė lietuvių ir latvių žydų dailininkų paroda Kaune buvusios Vinco Kudirkos bibliotekos patalpose 1931 m. sausio 3-18 d.  (Сегодня, 1931 01 12, Nr.12, p. 6)