• Naujienlaiškis
  • Aukštųjų studijų fakultetas

    Eglė Bertašiūtė

    Kūrybinio darbo tema "Vietoje: mokslinė fantastika; teorijos principas meno kūrinyje". Vadovas prof. Henrik B. Andersen

    Tiriamojo darbo tema "Įmanoma mintis. Tarpdisciplininiai kvantiniai modeliai". Vadovė doc. dr. Agnė Narušytė

    Savo projekte mokslinę fantastiką ir (kvantinės fizikos) teoriją pasitelkiu kaip kertinius tyrimo objektus, kuriuos jungiu tarpusavyje į bendrą lauką, kuriame šie dėmenys tampa tolygūs vienas kitam ar net banalūs. Mane domina, kaip trivialūs, atsikartojantys pasakojimai, klišės ar bendrybės, kurios paprastai neleidžia mokslinės fantastikos naratyvui ir mokslinei teorijai susisieti tarpusavyje kaip lygiaverčiams partneriams, meno kūrinyje kaip tik gali būti išnaudojamos. Mavo projekte atsikartojantys mokslinės fantastikos įvaizdžiai, santūrūs mokslo bendruomenės požiūriai ir estetiniai ar teoriniai pagrindai, kurie užkerta kelią kryžminiam užteršimui tarp šių tyrimo objektų, atsiskleidžia atliekant pakeitimo, mainų, nusiginklavimo ar beletrizavimo veiksmus.