• Naujienlaiškis
 • 1991 m.

  Priimtas VDA statutas
  Nuo Tekstilės katedros atskirta Kostiumo dizaino katedra
  Vienuoliams pranciškonams grąžinta Bernardinų bažnyčia

  1992 m.

  Įkurta galerija „Akademija“
  LR Aukščiausioji Taryba patvirtino VDA statutą
  Suteiktas pirmasis VDA garbės daktaro vardas – dailėtyrininkui Vladui Drėmai

  1993 m.

  Architektūros katedra šventė 200-ąsias metines
  Pradėjo darbą VDA leidykla
  VDA kartu su Kultūros ir meno institutu įsteigė dailėtyros doktorantūrą

  1994 m.

  Akademijos rektoriumi išrinktas prof. Arvydas Šaltenis
  Įkurtas VDA Dailėtyros institutas

  1995 m.

  Pereita prie trijų studijų pakopų: pirmosios (pagrindinės) – bakalauro, antrosios – magistrantūros ir trečiosios – doktarantūros
  Suteikti pirmieji VDA garbės profesorių vardai
  Įsteigta Kultūros ir meno mokslo studijų institucijų asociacija
  Akademiją baigė pirmoji bakalaurų laida
  Grafikos katedra paminėjo 190-ąsias įkūrimo metines
  VDA pradėjo disponuoti studija La Cite Internationale des Arts Paryžiuje

  1996 m.

  Veikė tarptautinė paroda „Vilniaus meno mokykla ir jos tradicijos“
  Įsteigta Fotografijos ir videomeno studija
  VDA pristatyta internete
  Akademija gavo patalpas Jasinskio g. 16, Vilniuje

  1997 m.

  Įregistruota Lietuvos studentų dailininkų sąjunga (nuo 2003 m. – Vilniaus dailės akademijos studentų atstovybė)
  VDA įsijungė į Baltijos jūros valstybių aukštųjų dailės mokyklų asociaciją CIRRUS
  Akademiją baigė pirmoji magistrų laida
  Minėtos Tapybos ir Piešimo katedrų 200-osios įkūrimo metinės
  Išrinktas naujas VDA senatas

  1998 m.

  Įkurtas VDA Telšių dailės skyrius
  Akademijai perduotas buvęs Lietuvos komunistų partijos spaustuvės pastatas Maironio g. 3, Vilniuje

  1999 m.

  VDA rektoriumi perrinktas prof. Arvydas Šaltenis
  Pradėjo darbą Paminklotvarkos katedra

  2000 m.

  Įkurta UNESCO kultūros vadybos ir kultūros politikos katedra
  Panaikinta Inžinerinių disciplinų katedra
  Įsikūrė A. ir A. Tamošaičių galerija „Židinys“

  2002 m.

  Įkurta Meno aspirantūra – trečiosios pakopos universitetinės studijos
  Įkurta Interjero dizaino katedra

  2003 m.

  VDA Kauno dailės institutas tapo VDA Kauno fakultetu
  VDA Telšių dailės skyrius tapo VDA Telšių fakultetu
  Lietuvos Respublikos Seime patvirtinta nauja VDA statuto redakcija

  2004 m.

  Galutinai patvirtinta nauja VDA struktūra su Vizualiųjų ir taikomųjų menų, Architektūros ir dizaino, Humanitarinių ir socialinių mokslų fakultetais Vilniuje ir Kauno bei Telšių fakultetais
  Patvirtinta pirmoji Vilniaus dailės akademijos Taryba
  VDA rektoriumi išrinktas prof. Adomas Butrimas
  Paminėtas Klaipėdos vizualiojo dizaino katedros 30-metis

  2005 m.

  Grafikos katedra šventė 200 metų gyvavimo jubiliejų
  Veiklą pradėjo Dizaino inovacijų centras
  Pradėjo darbą VDA Strateginės raidos prorektorius
  Meno projektus apgynė pirmieji penki meno aspirantai

  2006 m.

  Baigiamieji magistro ir bakalauro studijų darbai pirmą kartą pristatyti visuomenei, o magistrantai – verslo, bei žiniasklaidos atstovams
  VDA pirmą kartą dalyvavo tarptautinėje magistratūros studijų programoje „Šiuolaikinės meno praktikos ir sklaida“
  Pertvarkyta Dailėtyros instituto struktūra
  Viešųjų ryšių skyrius pradėjo naujo VDA internetinio tinklapio kūrimą

  2007 m.

  Nacionalinė premija paskirta e. prof. p. Alfonsui Andriuškevičiui

  2008 m.

  Išrinktas naujas VDA Senatas, kurio pirmininku išrinktas prof. dr. Algimantas Mačiulis
  VDA tapo pirmąja Lietuvos universitetine mokykla, turinčia visų studijų programų tarptautinę akreditaciją

  2009 m.

  VDA dalyvavo „Vilniaus-Europos kultūros sostinės“ programoje
  Lietuvos tūkstantmečio proga VDA Keramikos katedros dėstytojai atkūrė ir sumontavo dalį LDK valdovų rūmų koklinių krosnių
  Akademijos mokslininkai ir dizaineriai parengė vieną iš trijų strateginių nacionalinių projektų, skirtų Lietuvos tūkstantmečiui – „Baltų menas“ (Vilnius, Varšuva, Ryga, 2009–2011)
  Vilniaus dailės akademijoje vyko pasaulinės aukštųjų meno, dizaino ir medijų-mokyklų organizacijos CUMULUS konferencija
  VDA vyko pirmasis Europos aukštųjų meno mokyklų festivalis „Neu Now Vilnius‘09“

  2010 m.

  Patvirtinta nauja VDA struktūra: fakultetai Telšiuose ir Kaune, o Vilniuje buvę trys fakultetai reorganizuoti į Bakalaurų studijų ir Aukštųjų studijų fakultetus
  Atidaryti naujieji „Titaniko“ rūmai, į kuriuos persikėlė Dizaino, Grafinio dizaino, Fotografijos ir medijos meno, Kostiumo dizaino bei UNESCO kultūros vadybos katedros, VDA muziejus ir Dizaino inovacijų centras. Ėmė veikti ekspozicinės „Titaniko“ erdvės
  Suremontuoti Kauno ir Telšių pastatai, fakultetai aprūpinti nauja įranga
  Įsteigta Atviroji VDA dailės, architektūros ir dizaino mokykla
  Atidaryta Nidos meno kolonija

  2011 m.

  Išrinktas naujas laikinasis rektorius prof. Audrius Klimas
  Patvirtintas naujas VDA statutas
  Patvirtintos VDA dailės ir dizaino meno doktorantūros bei menotyros (dailėtyros) doktorantūra
  Telšių fakultetas šventė savo 80-metį
  Išrinktas naujas VDA Senatas, jo pirmininke tapo doc. dr. Ieva Kuizinienė

  2012 m.

  Kauno fakultetas pažymėjo 90-ąsias Kauno meno mokyklos įkūrimo metines

  2013 m.

  Iškilmingai paminėtas Akademijos 220 metų jubiliejus
  Garbės dakataro vardas suteiktas Romualdui Budriui
  Garbės profesoriaus vardas suteiktas Sauliui Valiui

  2014 m.

  Vilniaus dailės akademijos rektoriumi išrinktas prof. Audrius Klimas
  Garbės profesoriaus vardas suteiktas Kęstučiui Zapkui
  Sujungus visas VDA dirbtuves, įsteigta Meno ir dizaino laboratorija

  2015 m.

  Užbaigtas Nidos meno kolonijos 3 korpusas.
  Nidos meno kolonija 56-ojoje Venecijos bienalėje pristatė Dainiaus Liškevičiaus projektą “Museum”.