• Naujienlaiškis
 • Tarybos nariai

  PIRMININKĖ
  Daina Urbanavičienė

  Lietuvos kultūros tarybos pirmininkė
  Lietuvos muzikos ir teatro akademijos lektorė 
  Lietuvos kultūros instituto tarybos narė

  PIRMININKĖS PAVADUOTOJAS
  Prof. dr. Adomas Butrimas

  VDA Dailėtyros instituto vyriausiasis mokslo darbuotojas

  Prof. Virginija Adomaitienė

  LSMU Medicinos akademijos Psichiatrijos klinikos vadovė
  LSMU ligoninės Kauno klinikų Psichiatrijos klinikos profesorė

  Doc. Juozas Brundza

  VDA Vilniaus fakulteto Dizaino katedros vedėjas

  Doc. dr. Vydas Dolinskas

  Nacionalinio muziejaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų direktorius

  Doc. Edmundas Jackus

  VDA Kauno fakulteto Architektūros katedros dėstytojas

  Emilė Juozapavičiūtė

  VDA studentų atstovė

  Doc. Romualdas Kučinskas

  VDA Aukštųjų studijų fakulteto dekanas, Architektūros katedros dėstytojas

  Augustinas Paukštė

  Dizaino studijos „And-studio“ steigėjas