• Naujienlaiškis
 • Atviroji dailės, dizaino ir architektūros mokykla

  Parengiamieji tapybos kursai


  Koordinuojantys dėstytojai

  prof. R. Nemeikšis ir lekt. E. Ulčickaitė

  Vieta ir laikas

  Kursai vyks nuo vasario 9 d. šeštadieniais 11.00-14.00 val. Maironio g. 6, Senuosiuose rūmuose, Tapybos katedros patalpose, A korpuse


  Programos tikslai ir numatomi gebėjimai

  Profesionaliai paruošti mokinį studijavimui VDA tapybos specialybėje. Supažindinti su tapybos disciplinos reikalavimais, išmokyti tapyti, įsisavinant formaliuosius komponavimo dėsnius. Pasirengti stojamiesiems egzaminams.

  Skatinti jungti intuityvų, spontanišką kūrybiškumą ir pragmatišką tapybinio vaizdo konstravimą atliekant kūrybines užduotis.

  Numatoma, jog mokiniai gebės savarankiškai suformuluoti paveikslo sumanymą konkrečia tema, bei jį nutapyti, remdamiesi įgytais bazinių pagrindų įgūdžiais.


  Anotacija

  Mokymo eigoje išmokstama sukomponuoti ir nutapyti natiurmortą. Taip pat išmokstama nutapyti paveikslą savarankiškai pasirinkta tema ir dėstytojo užduotomis temomis. Užsiėmimų metu supažindinama su koloristine tapybos mokyklos tradicija, formaliaisiais paveikslo konstravimo dėsniais. Baziniai paveikslo kūrimo, komponavimo dėsniai, teoriniai principai įsisavinami atliekant praktines užduotis ir analizuojant modernios bei šiuolaikinės tapybos pavyzdžius.