• Naujienlaiškis
 • Atviroji dailės, dizaino ir architektūros mokykla

  Tapyba stojamiesiems egzaminams ir portfolio

  Kursai yra skirti padėti pasiruošti stojamiesiems egzaminams į interjero dizaino, įvietinto meno, tekstilės, keramikos ir kt. specialybes. Tapyba  gali būti derinama su piešimo ir kompozicijos užduotimis


  Dėstytojas

  lekt. Ansis Burkė
  dailevisiems.burke@gmail.com
  ansisburke@gmail.com
  +370 672 93569

  Vieta ir laikas

  Vilnius, VDA, Maironio g. 6,  123 aud.
  Sekmadieniais 10.00-13.00 val.


  Programos tikslai ir numatomi gebėjimai

  • Įgyti esminių tapybos įgūdžių, leidžiančių  kurti  vizualinio meno kūrinius
  • Susipažinti su spalvotyros pagrindais
  • Lavinti spalvų išgavimo tikslumą
  • Suvokti šilto ir šalto apšvietimo skirtumus
  • Išmokti perteikti daiktų medžiagiškumo savybes
  • Įsisavinti tapybos technikas
  • Atskleisti individualias plastinės raiškos galimybes

  Anotacija

  Tapybos kursas yra skirtas pradedantiesiems ir turintiems pradmenis tapyboje. Tikslas- padėti pasiruošti stojamiesiems egzaminams į interjero dizaino, įvietinto meno, tekstilės, keramikos ir kt. specialybes. Tapyba  gali būti derinama su piešimo ir kompozicijos užduotimis. Yra atsižvelgiama į kiekvienio mokinio individualius poreikius ir stojamojo egzamino reikalavimus. Taip pat, yra konsultuojama formuojant savo darbų porfolio. Gali būti dirbama individualiai (pagal atskirą susitarimą)  ar užsienio kalbomis (anglų, latvių, rusų).
  Tradiciškai, pradinėse paskaitose yra supažindinama su specifiniais spalvos pavadinimais ir spalvotyros pagrindais. Paaiškinami spalvų maišymo principai. Lavinamas spalvų išgavimo tikslumas. Atliekamos pratybos, kurių metu studijuojamas geometrinių tūrių apšvietimas, aptariamas spalvos vaidmuo modeliuojant formas. Paaiškinami šilto ir šalto apšvietimo skirtumai. Supažindinama su tapybos technikomis. Kitame etape jau yra analizuojami pagrindiniai komponavimo metodai, pradedami tapyti pastatymai, sudaryti iš įvairių buitinių daiktų. Iš pradžių natiurmortų kompozicijos nesudėtingos, naudojami aiškių formų daiktai iš medžio, keramikos. Vėliau komponuojami sudėtingesni pastatymai  iš įvairesnių medžiagų (stiklo, metalo). Prieš pradedant tapyti natiurmortą ant A2 formato popieriaus lapo, su kiekvienu kursantu yra aptariama pastatymo kompozicija, struktūra, niuansai ir kontrastai, dominuojantys ir akomponuojantys elementai, apšvietimas bei koloritas. Darbo eigoje yra lavinamas plastinės paveikslo struktūros suvokimas. Didelis dėmesys skiriamas šviesai ir jos spalvai. Pateikiami aiškūs paveikslo vertinimo kriterijai.
  Dėstytojas pats  nutapo po pavyzdį kiekvienam pastatymui ir viską nuosekliai paaiškina. Jeigu yra poreikis, gali būti atliekamos piešimo, eskizavimo anglimi, tušu užduotys, spalvinės plokštuminės kompozicijos (statika, dinamika, ritmas, metras ir t.t.), tapoma lauke ir pan. Gali būti interpretuojami įvairūs tapybos stiliai ir pan.
   


  Preliminarios tapybos pratybų temos

  • Spalvinio rato tapymas
  • Ritinio formos gradacijų juoda/balta tapymas
  • Ritinio formos gradacijų šilto apšvietimo tapymas
  • Ritinio formos gradacijų šalto apšvietimo tapymas
  • Rutulio formos gradacijų juoda/balta tapymas
  • Rutulio formos gradacijų šilto apšvietimo tapymas
  • Rutulio formos gradacijų šalto apšvietimo tapymas

  Praktinių užduočių temos

  • Vaisių/daržovių tapymas
  • Nesudėtingų formų daiktų natiurmorto tapymas
  • Sudėtingų formų daiktų natiurmorto tapymas
  • Stiklinių daiktų tapymas
  • Stiklinių daiktų su vandeniu tapymas
  • Natiurmortų interpretacijos pagal tapybos stilius
  • Asmeninio tapybos darbų katalogo ruošimas

  Individualios pamokos

  Individualios dailės pamokos suaugusiems ir vyresnių klasių mokiniams
  Piešimas, tapyba, kompozicija, plenerinė tapyba, pasiruošimas stojamiesiems egzaminams. Savo paveikslo tapymas vandeniu skiedžiamais dažais.
  Laikas pagal susitarimą.
  Vienos 3 val. pamokos kaina 50 eurų.
  Vienos 3 val. pamokos kaina užsienio kalba 70 eurų.
  lekt. Ansis Burkė
  +370 672 93569
  ansis.burke@gmail.com