• Naujienlaiškis
 • Atviroji dailės, dizaino ir architektūros mokykla

  Interjero dizaino parengiamųjų kursų programa

  http://interjerokursai.weebly.com/


  Dėstytojas

  prof. Juozas Palaima
  juozas.palaima@gmail.com


  Vieta ir laikas

  užsiėmimai vyksta šeštadieniais nuo 10.00 iki 12.30 val. Malūnų g. 5, Interjero dizaino katedroje, VDA, C korpuse


  Programa skirta numatantiems stoti į visas interjero dizaino bakalauro studijų programas. Ji orientuota į sėkmingą stojamųjų egzaminų užduočių įvykdymą, darbų aplanko (portfolio) parengimą, teorinių žinių ir praktinių gebėjimų įgijimą, padėsiantį sėkmingai pradėti studijas. Programa įvykdoma per du semestrus: rudens – nuo pirmojo rugsėjo šeštadienio iki  Šv. Kalėdų. Po Kalėdinių atostogų pavasario semestras tęsiasi iki birželio mėn. pabaigos. Rudens semestro trukmė 4 mėn., pavasario 6 mėn. Pirmajame išdėstoma plokštuminė kompozicija, antrajame – tūrinė erdvinė kompozicija ir parengiamas portfolio. Abiejų semestrų eigoje teorijai skiriama iki 1/3 laiko, pratyboms ir kontrolinių užduočių vykdymui 2/3 laiko. Kiekvieną savaitę skiriamos namų darbų užduotys.  Antrame  semestre  galima  kursų  pertrauka iki  1 mėn.


  Rudens (1) semestras Spalis – Gruodis

  • Spalis - Plokštuminės kompozicijos pagrindai. Teorija, pratybos, savarankiškai atliekamos užduotys.
  • Lapkritis - Tūrinės kompozicijos pagrindai. Teorija, maketavimo pratybos, maketas, savarankiškas darbas.  
  • Gruodis - Erdvinės kompozicijos pagrindai. Teorija, erdvės vaizdavimo būdai, savarankiškai atliekamos užduotys. Workshop'as. Semestro darbų peržiūra.

  Paskaitų metu teorijai skiriama vidutiniškai 25 %  laiko. Rodomi ir komentuojami geri užduočių atlikimo pavyzdžiai, kiekvieną paskaitą rodomi trumpi video filmai.
  Į paskaitas reikia atsinešti būtiniausias priemones pratybų užduotims atlikti:
  - įvairius pieštukus;
  - peiliuką;
  - klijų;
  - liniuotę;
  - popieriaus (A4) balto ir kitų spalvų.    


  Pavasario (2) semestras Sausis – Birželis

  • Sausis - Spalvinė kompozicija
  • Vasaris - Perspektyva
  • Kovas - Interjero tūrinė - erdvinė kompozicija
  • Balandis - Interjero erdvės vaizdavimas eskizuose
  • Gegužė - Kūrybinių darbų aplankas ir pasirengimas stojamąjam pokalbiui
  • Birželis - Kontrolinės užduotys ir pasirengimas stojamąjam pokalbiui