• Naujienlaiškis
 • Atviroji dailės, dizaino ir architektūros mokykla

  Audimas nytinėmis staklėmis (horizontalus audimas). Nuo „kaimiškų“ iki kompiuterinių staklių


  Dėstytojas

  Vladas Daškevičius
  Tel. 8 675 85611
  vladas.tex@gmail.com

  Vieta ir laikas

  Šiuo metu renkama norinčiųjų dalyvauti šiuose kursuose grupė.


  Programos tikslai ir numatomi gebėjimai

  Supažindinti su audimo nytinėmis staklėmis pagrindais, praktiškai išanalizuojant staklių užtaisymo įtaką audimo procesui.  Suprasti skirtingus  nyčių valdymo būdus. Ugdyti kritinį požiūrį, laiko planavimo gebėjimus.


  Anotacija

  Kurse supažindinama su nytinių staklių sandara. Staklių paruošimu audimui. Praktiškai išbandomi visi staklių užtaisymo etapai, mechaninis nyčių valdymas kojomis. Elektroninis nyčių valdymas, naudojant kompiuterinę programą „WeavePoint“.  Analizuojama ataudo ir metmens sąveika, jos įtaka audinio raiškai. Praktiškai susipažįstama su elementariųjų pynimų, rašto sudarymo principais bei išraiška audinyje, šviesotamsos perteikimo galimybėmis.


  Potemės

  • Teorinis pasirinktos temos pristatymas.
  • Kūrybinės dirbtuvės „Pynimas - mąstymas“.
  • Sukurtų darbų aptarimas.

  Temos

  Priklausomai nuo auditorijos patirties, temos gali būti koreguojamos.

  • Audinio techniniai apskaičiavimai.
  • Staklių užtaisymo etapai.
  • Elementarieji pynimai.
  • Rašto sudarymas, išvestiniai pynimai.
  • Dvisluoksnis audimas.
  • „WeavePoint“ elektroninė nyčių valdymo programa.
  • Audimas elektroninėmis „TOIKA“ staklėmis.
  • Audimas „kaimiškomis“ staklėmis. Nyčių valdymas kojomis.