• Naujienlaiškis
 • Atviroji dailės, dizaino ir architektūros mokykla

  Audimo ant rėmo (vertikalaus rėmo) pagrindai


  Dėstytojas

  Vladas Daškevičius
  Tel. 8 675 85611
  vladas.tex@gmail.com

  Vieta ir laikas

  Šiuo metu renkama norinčiųjų dalyvauti šiuose kursuose grupė.


  Programos tikslai ir numatomi gebėjimai

  Supažindinti su įvairiais audimo ant rėmo būdais. Įgytas žinias, supratimą ir gebėjimus taikyti kūrybinėse užduotyse. Įsisavinti gobeleno ir rišimo technologijos, faktūrinio ir tekstūrinio audimo meninius ir technologinius pagrindus.

  Įgyvendinti tekstilės kūrinius, transformuoti aplinkoje sutinkamas faktūras ir tekstūras į audinio plokštumą. Demonstruoti supratimą apie tekstilės ir kitų medžiagų dermę. Gebėti meninei idėjai parinkti ir taikyti įtaigiausius audimo technologijos metodus.


  Anotacija

  Kurso metu susipažįstama su audimo ant rėmo technologija. Praktiškai išbandomi  įvairūs audimo ir rišimo būdai, skirtingais pynimais jungiantys tekstilės pluoštus bei kitas medžiagas. Studijuojantieji programą skatinami derinti įvairias audimo ir rišimo technologijas, remiantis gamtoje ir aplinkoje sutinkamomis faktūromis, išreikšti jas per skirtingą audinio tekstūrinį paviršių.


  Potemės

  • Teorinis pasirinktos temos pristatymas.
  • Kūrybinės dirbtuvės “Pynimas - mąstymas”.
  • Sukurtų darbų aptarimas

  Temos

  Priklausomai nuo auditorijos patirties, temos gali būti koreguojamos.

  • Temos pristatymas. Austa ant rėmo meninė tekstilė.
  • Meninių idėjų paieška gamtoje.
  • Eskizo komponavimas ir kartono audimui ruošimas
  • Pasiruošimas audimui. Pluoštai, priemonės, pirminiai etapai. Rėmų apmetimo būdai.
  • Gobeleno (ataudų ripso) technikos audimas. Siūlų jungimo būdai.
  • Spalvinių perėjimų, formos, linijos audimas.
  • Rištinė technika. Pagrindiniai mazgai.
  • Išvestiniai pynimai ir autorinių technikų paieška.
  • Audinių apdaila ir eksponavimo būdai.