Atviroji dailės, dizaino ir architektūros mokykla

Vaizduojamųjų specialybių piešimo pagrindai


Dėstytojas

doc. Algimantas Biguzas
algimantasbiguzas@gmail.com

Vieta ir laikas

susitikimai vyksta penktadieniais nuo 16.00 iki 19.00 val. Malūnų g. 5, 208 auditorijoje, VDA, C korpuse


Programos tikslai ir numatomi gebėjimai

Lavinti regėjimu ir vaizduote grindžiamą patyrimą. Pamatyti ir atskleisti gamtos formų įvairovę, kuri dailininkui gali būti pagrindinis minčių ir įkvėpimo šaltinis.


Anotacija

Skatinti pamatyti ir išskirti iš regimojo pasaulio objektus, palyginti juos su kitais šalia esančiais bei pamatyti ir suprasti.


Temos

 • Perspektyvų analizė
 • Kampinė perspektyva
 • Lygiagretė perspektyva
 • Natiurmortas (erdvės iliuzijos naikinimas)
 • Natiurmortas (erdvės iliuzijos kūrimas)
 • Natiurmortas (apskritimo ir elipsės analizė)
 • Natiurmortas (tonų analizė)
 • Natiurmortas (mintims ir vaizduotei skirti uždaviniai)
 • Konstruktyvinis gipsinis galvos piešimas
 • Atskirų veido detalių piešimas (gipsiniai modeliai)
 • Gipsinė galva (ilgalaikiai piešiniai)
 • Sudėtingi natiurmortai (akcentuojamas grafiškumas, tapybiškumas, geometrinis struktūriškumas, šviesa)
 • Portreto piešiniai (įvairiūs rakursai)
 • Žmogaus figūros analitiniai ilgalaikiai ir greiti piešiniai