Atviroji dailės, dizaino ir architektūros mokykla

Parengiamieji tapybos kursai


Dėstytojas

Monika Radžiūnaitė
+370 699 64846
mo.radziunaite@gmail.com

Vieta ir laikas

Šeštadieniais 11.00-14.00 val. arba ketvirtadieniais 16.30-19.30 val. Maironio g. 6, Senuosiuose rūmuose, Tapybos katedros patalpose, A korpuse


Programos tikslai ir numatomi gebėjimai

  • Parengti stojimui į VDA tapybos specialybę ir sukaupti reikiamą darbų portfolio.
  • Supažindinti su baziniais piešimo, tapybos bei kompozicijos pagrindais atsižvelgiant į jau turimas atėjusių mokinių žinias bei įgūdžius ir išmokyti savarankiškai komponuoti bei realizuoti konkrečius sumanymus tapybos ir piešimo priemonėmis.
  • Skatinti domėjimąsi meno bei kultūros istorija ir įgytas žinias pritaikyti kompozicijos užduotyse taip išmokant profesionaliai konstruoti kūrinio naratyvą.

Anotacija

Kursuose laipsniškai mokoma piešimo, tapybos bei kompozicijos pagrindų, pritaikant ir atskleidžiant individualius mokinių gebėjimus.

Mokymo eigoje mokiniai išmokomi bazinių tapybos pagrindų. Gilinantis į dailės istoriją, analizuojami konkretūs įvairių epochų ir tradicijų tapybos pavyzdžiai per kompiziciją, piešinį ir spalvą. Išaiškinami formalieji komponavimo principai, mokiniai skatinami savarankiškai ieškoti motyvų tapybos kūriniams kurti bei juos paremti įgytomis dailės ir kultūros istorijos žiniomis.

Kursuose skatinama kūrybiškai ir analitiškai žvelgti į kasdienius objektus bei reiškinius ir iš jų kurti kompozicijas pagal užduotą temą užsiėmimų metu. Taip platinamas technologinis bei kultūrinis akiratis, tad baigus kursus, mokinys yra įgavęs visapusiškus pagrindus bei pasiruošęs stojimui į Vilniaus dailės akademijos tapybos specialybę.

Mokiniams rengiamos aptariamosios ekskursijos į parodas bei studentų peržiūras. Į mokomųjų kursų peržiūras aptarimui kviečiami VDA Tapybos katedros programos dėstytojai, tad mokiniai turi galimybę susipažinti su VDA studijų veikla, vertinimo kriterijais, gauti vertingų patarimų.

Atsižvelgiant į COVID-19 situaciją šalyje, susirinkus didesnei grupei, ji skeliama į dvi. Esant reikmei, kursai galimi mokyti ir eksternu atliekant užduotis savarankiškai bei pristatant rezultatus aptarimui gyvai arba nuotoliniu būdu.

Į kursus kviečiami ne tik ketinantys studijuoti VDA, tačiau ir asmeninio tobulėjimo siekiantys interesantai. Dėl papildomo užsiėmimų laiko galima tartis individualiai.