Atviroji dailės, dizaino ir architektūros mokykla

Kompozicijos tapybai pagrindai


Dėstytojas

Eglė Ulčickaitė
egliote.alt@gmail.com

Vieta ir laikas

susitikimai vyksta antradieniais nuo 17.30 iki 20.30 val. Maironio g. 6, Tapybos katedroje, 314 auditorijoje, VDA, A korpuse


Programos tikslai ir numatomi gebėjimai

 • Programa skirta besiruošiantiems studijuoti tapybos specialybę, pasirengti stojamiesiems kompozicijos (kūrybinio projekto) egzaminams, rengtis kūrybinio projekto disciplinai.
 • Programos tikslas – ugdyti kūrybinių ieškojimų bei idėjų formulavimo ir jų perteikimo tapybine forma įgūdžius. Formuoti gebėjimą pritaikyti bazinių tapybos pagrindų įgūdžius individualiuose kūrybiniuose projektuose. Skatinti jungti intuityvų, spontanišką kūrybiškumą ir pragmatišką tapybinio vaizdo konstravimą atliekant kūrybines užduotis.
 • Numatoma, jog mokiniai gebės savarankiškai suformuluoti paveikslo užmanymą konkrečia tema, bei jį nutapyti, remdamiesi įgytais bazinių pagrindų įgūdžiais.

Anotacija

 • Užsiėmimų metu supažindinama su koloristine tapybos mokyklos tradicija, formaliaisiais paveikslo konstravimo dėsniais. Baziniai paveikslo kūrimo, komponavimo dėsniai, teoriniai principai įsisavinami atliekant praktines užduotis ir analizuojant modernios bei šiuolaikinės tapybos pavyzdžius.
 • Kompozicijos tapybai pagrindų metu daug dėmesio skiriama užduotų temų kūrybinio ieškojimo etapui, medžiagos (eskizai, etiudai) konkrečia tema rinkimui savarankiškai bei formuluojamų idėjų gryninimui, aptarimui ir analizei, dirbant studijoje.
 • Kursų programa parengta taip, kad besiruošiantieji egzaminams įgytų gebėjimą savarankiškai, kūrybiškai ir analitiškai reaguoti į juos supančią aplinką, aktualijas ir turėtų pakankamai kompetencijos originaliai atskleisti bet kurią jiems pasiūlytą temą. Formuojami savarankiško kūrybinio tyrimo įgūdžiai ir autentiškos tapybinės raiškos galimybės, remiantis aplinkos analize.
 • Skatinama per tapybą mąstyti apie savo kasdienę aplinką ir ja remiantis formuoti kūrybinius pranešimus – jie aptariami darbo studijoje metu. Kursų metu analizuojama, kas tuo pranešimu pasakyta, ką tai reiškia. Koks vaizdavimo būdas, komponavimas, koloristinis, toninis (monochrominis) ar koliažinis sprendimas geriausiai atskleistų pasirinktą motyvą ir pagrįstų pasirinkimo idėjinę pusę. Didelis dėmesys skiriamas paveikslo šviesotamsinei analizei.
 • Kursų programos temų laukas labai platus: analizuojamos socialinės, kultūrinės, istorinės temos, vietovės, kraštovaizdžio ir siužetiniai motyvai. Siekiama, jog besiruošiantieji studijuoti išmoktų pavaizduoti skirtingus kontekstus, atskleisti jų specifiką. Mokoma analizuoti ir suprasti, kas slypi už pateiktų ar savarankiškai pasirinktų temų. Siekiama lavinti gebėjimą suvokti pasirinkto motyvo tapybinę problemą.

Temos

 • Bendravimas
 • Socialinės problemos
 • Urbanistika
 • Architektūra
 • Gamta
 • Interjerinės erdvės
 • Kasdienybė
 • Tradicijos
 • Lietuvos aktualijos
 • Pasaulio aktualijos
 • Istorija
 • Atmintis
 • Egzistencializmas
 • Laikas
 • Kultūra
 • Poilsis
 • Sportas
 • Naujosios technologijos
 • Vartotojų visuomenė
 • Politika