Atviroji dailės, dizaino ir architektūros mokykla

Keramikos lipdymo laisvalaikio kursai


Dėstytoja

lekt. Jurgita Jasinskaitė
Tel. 8 618 02091
jurgita.jasinskaite@vda.lt

Vieta ir laikas

susitikimai vyksta ketvirtadieniais nuo 17.30-19.00 val. Keramikos katedros rūsyje, Maironio 6, VDA (Senieji rūmai)


Tikslas

Keramikos lipdymo laisvalaikio kursai teoriškai ir praktiškai supažindina su įvairialype keramikos specialybe: funkcionaliąja menine keramika, keramikos dizaino, dekoratyvinės bei konceptualiosios keramikos sritimis.
Pagrindinis keramikos kursų tikslas – padėti visiems besidomintiems šia specialybe įsisavinti pagrindines keramikos technologijos žinias ir ugdyti gebėjimus savarankiškai kurti nesudėtingus keraminius objektus.
Taip pat įgautų gerus individualios meninės raiškos ir keramikos komponavimo pagrindus, susipažintų su šiai specialybei būdingomis technikomis ir technologijomis.


Anotacija

Keramikos lipdymo laisvalaikio kursų metu supažindinama su molio bei glazūrų rūšimis ir pagrindinėmis jų savybėmis, dekoravimo priemonėmis ir jų panaudojimo galimybėmis, keramikos gaminių degimo specifika. Aptariamos unikalių vienetinių keraminių objektų komponavimo, kūrimo ir pritaikymo galimybės, panaudojant įvairius lipdymo-konstravimo, dekoravimo, glazūravimo būdus. Ieškoma savitų, originalių technologijų derinimo sprendinių.

2-ių akademinių valandų (vieno susitikimo) darbo planas:

Teorinis pasirinktos temos pristatymas.
Kūrybinės dirbtuvės auditorijoje (lipdymas arba glazūravimas).
Sukurtų darbų aptarimas.


Pasirenkamos temos

Priklausomai nuo auditorijos patirties, temos gali būti koreguojamos.

  • Lipdymas. Iš plastiško, šamotinio molio ar akmens masės, konstruojant virvelinės keramikos technika, iš molio plokščių, panaudojant gamtines medžiagas.
  • Dekoravimas. Angobais, poglazūriniasi ir antglazūriniais dažais.
  • Glazūravimas. Technologinių ir meninių sprendimų galimybės.