VDA Įvietinto meno studijų programos studentų grupinis gatvės meno projektas. Kurso vadovas doc. dr. Vygintas Orlovas, projekto bendraautorius Robin Nogisto. 2019.

 

Įvietintas menas. Vitražas, sieninė tapyba, menas viešose erdvėse


Dėstytojas

Vitražo dailininkas, Įvietinto meno studijų programos dėstytojas, docentas Žydrūnas Mirinavičius
Tel.: +370 614 06075
zydrunas.mirinavicius@vda.lt


Vieta ir laikas

Kurso pradžia 2023 m. spalio mėn.
Kursas vykdomas iki 2024 m. gegužės 31 d.
Susitikimai vyksta: Maironio g. 6 (Senieji rūmai), 227 arba 206 (VDA, A korpusas).
Susitikimų laikas: 1 kartą per savaitę, ketvirtadieniais 17.00 – 20.15 val.
Bendravimo kalbos: pagrindinė - lietuvių, galimas konsultavimas anglų, rusų k.


Programos tikslai ir numatomi gebėjimai

Atlikdami kūrybines užduotis kursų dalyviai perpras vitražo, klasikinės ir šiuolaikinės sieninės tapybos, erdvinių instaliacijų komponavimo principus bei jų technologinius ypatumus, suvoks kūrinio santykio su architektūra, su urbanistine ir gamtine aplinka principus, monumentalaus kūrinio viešojoje erdvėje vaidmenį. Įvaldys pagrindinius komponavimo principus: stilizavimą, mastelį, ritmiką, koloristiką, etc. Didelis dėmesys bus kreipiamas kūrinio koncepcijos pagrindimui, idėjos ir tikslo suformulavimui.

Tikimasi, kad baigę šį kursą bus pasiruošę stoti į VDA ir studijuoti Įvietinto meno studijų programoje.

Taip pat tikimasi, jog baigę šį kursą gebės pateikti idėjas monumentalaus, architektūrinio mastelio kūriniui viešoje architektūrinėje, urbanistinėje, gamtinėje aplinkose pasitelkdami vitražo, sieninės tapybos, įvairaus pobūdžio instaliacijų technikas ir galimybes.


Anotacija

Programa skirta norintiems stoti į VDA Įvietinto meno studijų programą, taip pat tiems, kas nori kurti įvietinto meno srityje. Supažindinama su vitražu, sienine tapyba (freska, mozaika, sgrafitu), šiuolaikiniu gatvės menu (graffiti), žemės menu, instaliacijomis. Aiškinami meno kūrinio įvietinimo urbanistinėje, architektūrinėje bei gamtinėje aplinkoje galimybės, taip pat jo santykis su architektūriniu, gamtiniu kontekstu, kūrybos viešose erdvėse principai, monumentalaus mastelio kūrinio komponavimo erdvėje ypatumai.

Kurso eigoje 1/4 dalis užsiėmimo laiko skiriama teorijos pristatymui, užduoties pristatymui ir aiškinimui, 3/4 laiko dalis – praktinėms ir kūrybinėms užduotims vykdyti. Po kiekvieno užsiėmimo bus skiriamos namų darbų užduotys.


Kurso dalyviai

Programos dalyvių tikslinės grupės: vyresnių klasių mokiniai arba suaugę. Rekomenduojama kurso dalyviams turėti piešimo bei tapybos pagrindus.
Nauji nariai yra nuolat priimami.


Užsiėmimo formatas

Užsiėmimo (4 akademinių valandų) darbo auditorijoje planas:

I akad.val.: atliktų namų darbų analizė, bendras aptarimas. Naujos temos pristatymas, teorinis jos įvadas.
II – III akad. val.: praktinės pratybos konkrečia tema – minčių lietus, idėjų formulavimas, eskizavimas.
IV akad.val.: pratybų rezultatų aptarimas, savarankiškos namų darbų užduoties aptarimas.


Reikalingos priemonės

 • Eskizavimo bloknotas
 • Balti vatmano lapai (A3 formato)
 • Grafitiniai pieštukai, trintukas, liniuotė, maketinis peiliukas
 • Įvairiaspalviai markeriai, rašikliai
 • Pagrindinių spalvų dažų rinkinys – gali būti guašas, arba akrilas, arba tempera
 • Kai kurioms užduotims atlikti reikės kitų priemonių (pvz. vielos, siūlų, kartono ir pan.), apie tai bus iš anksto informuota ir aptarta.

Pagrindinės temos

 • Komponavimo pagrindiniai principai:
  plokštuminė kompozicija – formatas, statika ir dinamika, taškas ir linija, pozityvas ir negatyvas, simetrija ir asimetrija, modulis, ritmika, mastelis, masių ir detalių santykis, motyvų stilizacija, siluetas, kontrastas ir niuansas, koloristika.
  erdvinė tūrinė kompozicija – erdvinio konstravimo principai, tūrių ir plokštumos santykis, masių formavimas, žiūrėjimo taškų reikšmė, uždaroji ir ažūrinė struktūros.
 • Sieninė tapyba: freska. Abstrakti kompozicija. Objektinė / figūrinė kompozicija.
 • Mozaika, jos komponavimo ir motyvų stilizavimo ypatumai.
 • Sgrafitas, jo komponavimo ir motyvų stilizavimo ypatumai.
 • Vitražas. Technologiniai ypatumai, komponavimo principai. Abstrakti kompozicija. Objektinė / figūrinė kompozicija.
 • Šiuolaikinis gatvės menas, graffiti.
 • Erdvinės instaliacijos: konceptualios skulptūrinės, kinetinės, šviesos instaliacijos, etc. Instaliacijos architektūrinėje, urbanistinėje aplinkoje.
 • Žemės menas. Instaliacija gamtinėje aplinkoje.
 • Baigiamasis darbas: pasirenkama konkreti vieša vieta (urbanistinė, architektūrinė, gamtinė, eksterjeras arba interjeras), kurioje sukomponuojamas kūrinys pasirinkta technika (vitražas, sieninė tapyba, instaliacija, etc.). Pateikiamas projektas / modelis.
 • Kūrybinio portfolio sudarymas.


Dovilė Lukoševičiūtė. Vitražo kompozicija „Preliudija“, 2019.