Atviroji dailės, dizaino ir architektūros mokykla

Integruotas piešimo ir tapybos kursas vaizduojamosios dailės disciplinoms


Dėstytoja

Irma Balakauskaitė
Tel.: 8 69251927
irmabarbora@yahoo.com


Vieta ir laikas

Kurso pradžia 2023 m. spalio 6 d.
Kursas vykdomas iki 2024 m. gegužės 31 d.
Užsiėmimo trukmė: 4 valandos (5 akademinės valandos).
Susitikimai vyksta: Maironio g. 6 (Senieji rūmai), 123 kab. (VDA, A korpusas).
Susitikimų laikas: 1 kartą per savaitę, penktadieniais nuo 16.00 iki 20.00 val..
Bendravimo kalbos: lietuvių, rusų.


Anotacija

Programa skirta tiek norintiems išmokti akademinių piešimo ir tapybos pagrindų, tiek norintiems sustiprinti savo piešimo ir tapybos įgūdžius bei tinkamai pasiruošti tolimesnėms studijoms VDA.

Kurso programa parengta taip, kad piešimo užsiėmimų metu gauta informacija bei įgyti įgūdžiai tiesiogiai sietųsi su spalvos pažinimu tapant ir padėtų besimokantiesiems sukurti sisteminio profesinio mąstymo pamatą.

1/5 užsiėmimų  bus skirta teorijai, likusi užsiėmimo dalis - praktinėms pratyboms. Po kiekvieno užsiėmimo bus skiriamos namų darbų užduotys; tikimasi, jog kurso dalyviai joms skirs 2-3 valandas per savaitę.


Programos tikslai ir numatomi gebėjimai

Tikslai:

  1. Piešimo užsiėmimų metu supažindinti kurso dalyvius su pagrindiniais piešimo iš natūros principais: įdėmaus stebėjimo, kūrybiško požiūrio į objektą, komponavimo lape, formų geometrinės struktūros suvokimo, formų konstrukcijos, perspektyvos, erdvės, šviesos bei medžiagiškumo perteikimo plokštumoje; supažindinti kurso dalyvius su skirtingomis piešimo priemonėmis, technikomis bei jų raiškos galimybėmis ant skirtingo popieriaus; supažindinti su kai kuriais kūrybiniais daiktų piešimo įsivaizduojant bei natūros transformavimo metodais; išugdyti konstruktyvaus mąstymo gebėjimus bei lavinti toninę klausą.
     
  2. Tapybos užsiėmimų metu supažindinti kurso dalyvius su pagrindiniais spalvos raiškos, psichofiziologinio jos suvokimo bei tapybos iš natūros principais: spalvinės perspektyvos, šviesos perteikimo per spalvą, spalvinės dinamikos bei balanso kūrimo kompozicijoje; supažindinti kurso dalyvius su skirtingo spalvinio kolorito raiška bei asociatyviniu/emociniu poveikiu, skirtingais tapybos būdais, technikomis bei jų raiška ant skirtingų paviršių; ugdyti kurso dalyvių pastabumą bei spalvinę klausą.

Numatomi gebėjimai:

Programos dalyviai įgis reikiamų teorinių žinių bei praktinių gebėjimų, reikalingų savarankiškam tobulėjimui bei sėkmingoms tolimesnėms vaizduojamųjų menų disciplinų studijoms: išmoks žiūrėti į aplinką menininko akimis, kūrybiškai pasirinkti tyrimo/vaizdavimo objektą, gebės suvokti daiktų struktūrą bei tarpusavio komunikacijos principus, įgis profesinių natūros perteikimo plokštumoje (komponavimo, erdvės ir šviesos, vaizdavimo perspektyvoje, medžiagiškumo perteikimo) įgūdžių; patobulins savo toninę bei spalvinę klausą; įgis bendrą supratimą apie spalvos simboliką, raišką bei atkūrimą tapyboje bei kolorito psichofiziologinį poveikį; gebės naudotis skirtingomis piešimo bei tapybos technikomis, įgytas žinias ir praktinę patirtį panaudoti savarankiškoje meninėje kūryboje.


Darbo formatas

Užsiėmimo (5 akademinių valandų) darbo planas:

1 val. Bendras savarankiškų darbų aptarimas. Naujos temos pristatymas ir teorinis įvadas.
2 - 4 val. Praktinės pratybos.
5 val. Pratybų rezultatų aptarimas, savarankiškų namų darbų užduoties paskelbimas/aptarimas, ateinančio užsiėmimo priemonių bei proceso aptarimas.


Temos

1. Spalis. Įvadiniai užsiėmimai. Eskizas, etiudas – greitojo piešimo bei tapybos praktikos. Pažintis su skirtingų rūšių popieriumi bei skirtingomis piešimo bei tapybos priemonėmis. A6-A5 formatas.

10-06. Įvadinė pamoka, susipažinimas su grupe, darbo principų, bendrabūvio taisyklių aptarimas.
Menininko žvilgsnis. Stebėjimo taškas – pirmas žingsnis į natūros pažinimą.
Kūrybinės dirbtuvės:
interjero fragmento eskizavimas pasirinktomis priemonėmis;
interjero fragmento etiudų tapymas pasirinktomis priemonėmis.
A6 formatas.

10-13. Kompozicija lape. Vaizdo ieškiklis.
Kūrybinės dirbtuvės:
pasirinkto natiurmorto eskizavimas kietomis piešimo priemonėmis (pieštukas, markeris, tušinukas, plunksna) ant skirtingų rūšių popieriaus;
pasirinkto natiurmorto etiudų tapymas sausos ir šlapios akvarelės technikomis ant skirtingų rūšių popieriaus.
A6 formatas.

10-20.
Kūrybinės dirbtuvės:
pasirinkto natiurmorto eskizavimas minkštomis piešimo priemonėmis (anglis, kreida, skiestas tušas) ant skirtingų rūšių popieriaus;
pasirinkto natiurmorto etiudų tapymas aliejine ir kreidine pastele ant skirtingų rūšių popieriaus.
A5 formatas.

10-27.
Kūrybinės dirbtuvės:
grupinis žaidimas; teminės figūrinės kompozicijos eskizavimas pasirinktomis piešimo priemonėmis;
interjero bei  eksterjero etiudų tapymas guašu ir akrilu.
A5 formatas.

2. Lapkritis. Tonas. Spalva. Pagrindinės ir pagalbinės spalvos. Koloritas. Achromatinis, monochrominis koloritas. Niuansas. A4-A3 formatas.

11-03. Toninė ir spalvinė informacija. Spalvų klasifikacija. Koloritas. Achromatinė tapyba.
Kūrybinės dirbtuvės:
Toninės informacijos tyrimo praktikos iš nuotraukų; plokštuminis-toninis natiurmorto eskizas minkštomis piešimo priemonėmis (minkštas grafitas, anglis, trintukas) ant skirtingo balto popieriaus;
achromatinės tapybos etiudai juodu tušu, guašu ir akrilu ant skirtingų rūšių balto popieriaus.
A4 formatas.

11-10. Bendra šviesa. Tonas. Monochrominis koloritas.
Kūrybinės dirbtuvės:
Plokštuminis-toninis natiurmorto eskizas minkštomis piešimo priemonėmis (minkštas grafitas, anglis, trintukas) ant pilko popieriaus;
savarankiška natiurmorto kūrimo praktika – monochrominis natiurmortas; monochrominio natiurmorto etiudai akvarelės technika ant skirtingų rūšių balto popieriaus.
A4 formatas.

11-17.  Bendras šešėlis. Toninis ir spalvinis niuansas.
Kūrybinės dirbtuvės:
Niuansuotas-toninis monochrominio natiurmorto studijinis eskizas minkštomis piešimo priemonėmis (kreidinė pastelė, anglis, kreida) ant skirtingų rūšių balto popieriaus;
monochrominio natiurmorto etiudai ant pilko, juodo, rudo ir spalvoto popieriaus kreidine ir aliejine pastele, guašu ir akrilu.
A3 formatas.

11-24.  Šviesos slinkimas per objektą. Apimtis. Toninis ir spalvinis niuansas.
Kūrybinės dirbtuvės:
niuansuotas-toninis monochrominio natiurmorto studijinis eskizas minkštomis piešimo priemonėmis (kreidinė pastelė, anglis, kreida) ant pilko ir juodo popieriaus;
monochrominės paletės kūrimas, naudojant tik 3 pagrindines ir 2 achromatines spalvas; monochrominio natiurmorto studijiniai etiudai aliejinės tapybos technika ant drobės.
A3 formatas.

3. Gruodis. Formų geometrija. Bendra forma. Proporcijos. Konstrukcija. Simetrijos rūšys. Horizonto linija. Linijinė perspektyva. Piešimas, remiantis įsivaizdavimu. Toninės ir koloristinės tapybos skirtumai. Spalvinė pora: šilta-šalta.  Šiltų ir šaltų spalvų koloritas. Spalvinis niuansas; darbų aptarimas, savarankiškų užduočių paskelbimas. A4-A3 formatas.

12-01. Formų geometrija. Bendra forma. Konstrukcija ir proporcijos. Horizonto linija. Linijinė perspektyva.
Kūrybinės dirbtuvės:
stačiakampių geometrinių figūrų frontaliojoje bei kampinėje perspektyvoje piešimo, remiantis įsivaizdavimu, praktikos;
savarankiška natiurmorto kūrimo praktika – šaltų spalvų natiurmortų kūrimas.
A4 formatas.

12-08. Simetrijos rūšys. Spalvinė dėmė.
Kūrybinės dirbtuvės:
a)  apvalių geometrinių figūrų frontaliojoje bei kampinėje perspektyvoje piešimo, remiantis įsivaizdavimu, praktikos; augalų konstrukcijos studijos;
b)  konstrukcinis šaltų spalvų natiurmorto studijinis etiudas pasirinkta tapybos technika.
 A3 formatas.

12-15. Šviesos šaltinis. Krentantis šešėlis. Toninės ir koloristinės tapybos skirtumai. Toninė tapyba. Senoji aliejinės tapybos technika.
Kūrybinės dirbtuvės:
sudėtingų geometrinių formų vaizdavimo frontaliojoje perspektyvoje kūrimo, remiantis įsivaizdavimu, praktikos; įsivaizduojamo šviesos šaltinio bei krentančių šešėlių vaizdavimas;
paruošiamasis darbas šiltų spalvų natiurmorto atlikimui toninės tapybos principu ant drobės akrilo ir daugiasluoksnės aliejinės tapybos lesiravimo technikomis.
A3 formatas.

12-22.
Kūrybinės dirbtuvės:
sudėtingų geometrinių formų kompozicijų lipdymo ir vaizdavimo kampinėje perspektyvoje, remiantis įsivaizdavimu, praktikos; įsivaizduojamo šviesos šaltinio bei krentančių šešėlių vaizdavimas;
šiltų spalvų natiurmorto studija daugiasluoksne akrilo ir aliejinės tapybos lesiravimo technikomis ant drobės.
A3 formatas.

4. Sausis. Rakursas. Šviesos slinkimas, refleksas. Štrichas, toninė gradacija. Geometrinių kūnų bei natiurmorto piešimas iš natūros. Netaisyklingų formų konstrukcijos studijos. Spalva achromatiniame natiurmorte. Baltos ir juodos spalvos tapyboje studijos; darbų aptarimas, savarankiškų užduočių paskelbimas. A3-A2 formatas.

01-05. Rakursas. Šviesos slinkimas plokštuma.
Kūrybinės dirbtuvės:
4 stačiakampių geometrinių formų natiurmorto rakurse studija anglimi;
šiltų spalvų natiurmorto studijinis etiudas akrilo ir aliejinės tapybos lesiravimo technika (darbų užbaigimas).
A3 formatas.

01-12.
Kūrybinės dirbtuvės:
5 apvalių daiktų natiurmorto rakurse studija grafito pieštuku;
Balto natiurmorto koloristinė tapybos studija guašo, akrilo, aliejinės tapybos technikomis.
A2 formatas.

01-19. Netaisyklingų formų konstrukcijos studijos lipdant/ lankstant popierių, piešiant ir tapant.
Kūrybinės dirbtuvės:
geometrinio rašto draperijų konstrukcijos aiškinimasis lipdant ir eskizuojant, remiantis įsivaizdavimu; konstrukciniai piešiniai iš skirtingų rakursų pasirinkta piešimo priemone;
konstrukcinis natiurmorto su geometrinio rašto draperija toninės tapybos etiudas guašo, akrilo, kreidinės/aliejinės tapybos technikomis.
A3 formatas.

01-26. Sudėtingo natiurmorto sąrangos analizė iš nuotraukų. Juoda spalva koloristinėje tapyboje.
Kūrybinės dirbtuvės:
geometrinių figūrų bei elipsoidinių daiktų natiurmorto su draperijomis toninė studija anglimi;
Juodo natiurmorto koloristinė tapybos studija akrilo, aliejinės tapybos technikomis ant drobės.
A2 formatas.

5. Vasaris. Toninė ir spalvinė perspektyva. Medžiagiškumas. Faktūra ir tekstūra. Gretimų spektro spalvų kolorito ypatumai; darbų aptarimas, savarankiškų užduočių paskelbimas. A4-A2 formatas.

02-02. Toninė perspektyva. Gretimų spektro spalvų koloritas.
Kūrybinės dirbtuvės:
toninės perspektyvos kūrimas natiurmorte minkštomis piešimo priemonėmis;
ebaigtų sausio mėnesio darbų užbaigimas; savarankiška natiurmorto kūrimo praktika – gretimų spalvų kolorito natiurmortų kūrimas.
A2 formatas.

02-09. Faktūra ir tekstūra. Fragmentas. Gretimų spektro spalvų koloritas.
Kūrybinės dirbtuvės:
sudėtingų gamtos formų, skirtingų medžiagų faktūrų studijos pasirinktomis piešimo priemonėmis; fragmentas;
gretimų spektro spalvų kolorito faktūrinių daiktų natiurmortų studijos akvarelės, guašo, akrilo, aliejinės tapybos technikomis.
A4-A2 formatas.

02-23. Medžiagiškumas. Spalvinė perspektyva. Gretimų spektro spalvų koloritas.
Kūrybinės dirbtuvės:
skirtingų faktūrinių medžiagų natiurmorto studija toninėje perspektyvoje pasirinktomis piešimo priemonėmis.
gretimų spektro spalvų kolorito faktūrinių daiktų natiurmortų studija pasirinktomis tapybos technikomis.
A2 formatas.

6. Kovas.  Natiurmorto žanro raida ir stilistinis kismas. Kubistų bei fovistų formalieji ieškojimai. Natūros dekonstravimas. Stilizacija. Lokalinė toninė bei spalvinė dėmė. Kontūras. Toninis ir spalvinis kontrastas. Toninis bei spalvinis akcentas. Kontrastingų spalvų koloritas; darbų aptarimas, savarankiškų užduočių paskelbimas. A2 formatas.

03-01. Natiurmorto žanro raida ir stilistinis kismas. Kubistų bei fovistų formalieji ieškojimai. Natūros dekonstravimas, stilizavimas. Kontūras. Kubistinis natiurmortas.
Kūrybinės dirbtuvės:
a)  Kubizmo stilistikos analizė; greiti kubizmo pavyzdžių eskizai; kubistinio natiurmorto iš pasiūlytų daiktų rinkinio komponavimas, remiantis įsivaizdavimu; kompozicijos piešimas pasirinkta piešimo technika ant pasirinkto popieriaus.
A2 formatas.

03-08. Natūros dekonstravimas, stilizavimas. Lokali toninė bei spalvinė dėmė. Toninis ir spalvinis kontrastas. Toninis ir spalvinis akcentas. Kontūras. Kubistinis natiurmortas.
Kūrybinės dirbtuvės:
b)  kūrybinė spalvinio sprendimo paieška tapant etiudus pasirinktomis tapybos priemonėmis; kubizmo stilistika sukurto natiurmorto konstrukcinė-tapybinė stilizacija, sukurta panaudojant toninį kontrastą bei spalvinį akcentą mišria piešimo/tapybos bei aplikacijos/koliažo technika ant pasirinkto popieriaus.
A2 formatas.

03-15. Natūros stilizacija. Kontūras. Lokali toninė dėmė. Fovistinis natiurmortas.
Kūrybinės dirbtuvės:
Fovizmo stilistikos analizė; greiti fovizmo pavyzdžių eskizai; fovistinio natiurmorto iš pasiūlytų daiktų rinkinio komponavimas, remiantis įsivaizdavimu; piešimas pasirinkta piešimo technika ant pasirinkto popieriaus.
A2 formatas.

03- 22. Natūros stilizacija. Kontūras. Lokali toninė bei spalvinė dėmė. Atvira spalva. Fovistinis natiurmortas.
Kūrybinės dirbtuvės:
b) kūrybinė spalvinio natiurmorto sprendimo paieška tapant etiudus pasirinktomis tapybos priemonėmis; dekoratyvi Fovizmo stiliaus natiurmorto kompozicija, sukurta panaudojant lokalinę toninę ir spalvinę dėmę bei 2 kontrastingų ir 2 achromatiniųspalvų kontrastą aliejinės pastelės, guašo, akrilo technikomis ant juodo ir spalvoto popieriaus.
A2 formatas.

03-29.
Kūrybinės dirbtuvės: kovo mėnesio darbų užbaigimas, aptarimas.

7. Balandis. Ekspresionistų bei siurrealistų formalieji ieškojimai. Formų stilizacija. Spalvinė dinamika. Potėpis. Toninis/spalvinis/prasminis akcentas. Kontrastingų spalvų koloritas, polichrominis koloritas; darbų aptarimas, savarankiškų užduočių paskelbimas. A2 formatas.

04- 05Ekspresionistų bei siurrealistų formalieji ieškojimai. Formų stilizacija. Ekspresionistinis natiurmortas.
Kūrybinės dirbtuvės:
Ekspresionizmo stilistikos analizė; greiti ekspresionizmo pavyzdžių eskizai; elspresionistinio natiurmorto iš pasiūlytų daiktų rinkinio komponavimas, remiantis įsivaizdavimu; piešimas pasirinkta piešimo technika ant pasirinkto popieriaus.
A2 formatas.

04-12.  Formų stilizacija. Spalvinė dinamika. Potėpis. Kontrastingų spalvų koloritas. Ekspresionistinis natiurmortas.
Kūrybinės dirbtuvės:
kūrybinė spalvinio natiurmorto sprendimo paieška tapant etiudus pasirinktomis tapybos priemonėmis; ekspresionistinė natiurmorto kompozicija, sukurta panaudojant 4 kontrastingų ir 2 achromatiniųspalvų kontrastą aliejinės pastelės, guašo, akrilo, aliejinės tapybos technikomis ant pasirinkto pagrindo.
A2 formatas.

04-19  Natūros transformacija. Prasminis akcentas. Siurrealistinis natiurmortas.
Kūrybinės dirbtuvės:
Siurrealizmo stilistikos analizė; greiti siurrealizmo pavyzdžių eskizai; siurrealistinio natiurmorto iš pasiūlytų daiktų rinkinio komponavimas bei piešimas pasirinkta piešimo technika, išryškinant prasminį akcentą.
A2 formatas.

04-26. Natūros transformacija. Prasminis akcentas. Polichrominis koloritas. Siurrealistinis natiurmortas.
Kūrybinės dirbtuvės:
kūrybinė spalvinio natiurmorto sprendimo paieška tapant etiudus pasirinktomis tapybos priemonėmis; polichrominis siurrealistinis natiurmortas laisvai pasirinktomis toninės ar koloristinės tapybos priemonėmis.
A2 formatas.

8.  Gegužė. Kurso apibendrinimas. Idėjos raiška per formą ir spalvą. Iliustratyvumas. Konceptualus teminis natiurmortas. Idėjos kismas kūrybos procese; darbų aptarimas, savarankiškų užduočių paskelbimas. A2 formatas

05-03. Idėjos nešėjai. Judėjimo ir emocijos perteikimas vaizde. Iliustracija ir iliustratyvumas. Formų, krypčių, tonų, spalvos, medžiagų, tekstūrų pasirinkimas konceptualiame kūrinyje. Idėjos transformacijos/kismo fazės kūrybos procese. Konceptualus teminis natiurmortas. Studentiškų analogiškos užduoties atlikimo pavyzdžių peržiūra, aptarimas. A2 formatas.
Kūrybinės dirbtuvės:
a)  intuityvių piešinių praktikos, papildomos medžiagos rinkimas, kūrybinė paieška eskizuojant;
b)  idėjų analizė bei koregavimas; spalvinio sprendimo paieška etiuduose, eksperimentinio natiurmorto-instaliacijos kūrimas iš esamų daiktų, jo aptarimas.

05-10. Konceptualus teminis natiurmortas.
Kūrybinės dirbtuvės:
a)  idėjos verifikacija pakoreguotame praktiniame natiurmorto-instaliacijos kūrime;
b)  natiurmortų-instaliacijų aptarimas, analizė, koregavimas; instaliacijos fotografavimas, rakurso paieškos; natiurmorto eskizavimas ir galutinio piešinio komponavimas pasirinktomis piešimo priemonėmis ant pasirinkto popieriaus.
A2 formatas.

05-17.  Konceptualus teminis natiurmortas.
Kūrybinės dirbtuvės:
a)  baigiamojo piešimo darbo atlikimas pasirinktomis priemonėmis, panaudojant visas kurso metu gautas žinias ir įgytą patirtį.
b)  savo/kito grupės nario natiurmorto spalvinė interpretacija bet kuria pasirinkta technika (tapyba, aplikacija, koliažas, mišri technika).

05-24. Konceptualus teminis natiurmortas.
Kūrybinės dirbtuvės: Baigiamųjų darbų užbaigimas; apžvalginės kurso darbų parodos rengimas, eksponavimas.

05-31. Baigiamasis užsiėmimas. Kurso teorinės dalies apibendrinimas, viešas pasiektų rezultatų pristatymas akademinei VDA bendruomenei, parodos bei pasiekimų aptarimas.