Atviroji dailės, dizaino ir architektūros mokykla

Dailė suaugusiems laisvalaikio kursai


Dėstytoja

lekt. Aistė Burkė
aiste.burke@vda.lt
tel.: +370 614 83827


Programos anotacija

Dailės užsiėmimai yra skirti suaugusiems žmonėms (nuo 18 iki 98 m.), norintiems kūrybiškai praleisti laisvalaikį po darbų ir pasimokyti dailės pagrindų, įgyti įgūdžių. Mokymosi metu yra supažindinama su  piešimo, tapybos, komponavimo baziniais principais, esminėmis taisyklėmis. Išmėginamos įvairios technikos (pieštukai, spalvoti pieštukai, guašas, kava, tušas, koliažas, akrilas ir kt.). Tai kursai be streso ir  įtampos- kūrybinis poilsis- „meditacija“.
Prisijungti gali visi, kas mėgsta dailę, bet vis atidėlioja. Kas nori nugalėti balto lapo baimę ir pagaliau išdrįsti pradėti tapyti, piešti, komponuoti...
Nuolat priimame naujokus (rugsėjo- birželio mėn.).


Programos tikslas

Suaugusiems žmonėms padėti išmokti vaizduoti supančią aplinką realistiškai arba stilizuotai, rasti savo asmeninį stilių, braižą, plėtoti kūrybiškumą ir ugdyti drąsą piešti.
Programos uždaviniai

 • Padėti išmokti vaizduoti savo aplinką, jos elementus;
 • Padėti išmokti vaizduoti elementarius daiktus, vaisius, daržoves ir kt. ;
 • Supažindinti su piešimo taisyklėmis, schemomis, štrichavimo subtilybėmis;
 • Padėti išmokti tinkamai pavaizduoti proporcijas, detales ir kt. medžiagiškumo charakteristikas;
 • Supažindinti su perspektyvos taisyklėmis;
 • Supažindinti su guašo, akrilo, tušo ir kt. technikomis;
 • Supažindinti su kai kuriais dailės stiliais (1-2) ir jų interpretavimo galimybėmis;
 • Supažindinti su kai kurių šalių kultūromis (2-3), ir jų stilistikos interpretavimo galimybėmis;
 • Padėti lavinti komponavimo, interpretavimo įgūdžius, kūrybiškumą.

Programos uždaviniai

 • Padėti išmokti vaizduoti erdvę, horizonto liniją, perspektyvą;
 • Padėti išmokti stebėti, analizuoti aplinką, lyginti ją su tikrove;
 • Padėti išmokti vaizduoti erdvinius vaizdus, rakursus;
 • Padėti išmokti išgauti daiktų tūriškumą šviesotamsos pagalba;
 • Padėti lavinti kūrybiškumą;
 • Padėti išmokti tinkamai pavaizduoti proporcijas, detales ir kt. charakteristikas;
 • Suteikti komponavimo įgūdžius;
 • Suteikti esmines žinias ir praktinius pagrindus apie akademinį piešimą;
 • Suteikti tapybos pagrindus.

Programos turinys

 • Gamtinės aplinkos piešimas;
 • Augalų/ vaisių/ daržovių piešimas įvairiomis priemonėmis ir liejimas įvairiomis technikomis;
 • Greitas buitinių daiktų/ erdvių eskizavimas;
 • Daiktų pastatymų komponavimas;
 • Apvalių daiktų piešimas/ elipsės;
 • Perspektyvos pagrindai/ daiktų, objektų, erdvių piešimas;
 • Medžiagiškumo štrichavimas;
 • Tapyba/ stilistinės interpretacijos;
 • Pastatymų tapymas guašu/akrilu;
 • Spalvinės plokštuminės kompozicijos;
 • Koliažas;
 • Kaligrafijos pradmenys;
 • Linijinės/ laisvos kompozicijos;
 • Dailės stilių kūrybinės interpretacijos;
 • Įvairių šalių meno stilistinės interpretacijos;
 • Gyvūnų, vabzdžių ir kt. piešimas/ tapymas;
 • Architektūrinės aplinkos piešimas;
 • Kt. papildomos temos.

Programos vykdymo būdai

Programa yra vykdoma praktinių (2 valandų trukmės) užsiėmimų metu. Ligos, karantino, komandiruočių ar kt. atvejais užsiėmimai pamokose gali būti keičiami į užsiėmimus nuotoliniu būdu. Pamokų metu, prieš kiekvieną naują temą, yra patariama, su kuriomis priemonėmis atlikti darbą, pateikiama vaizdinė medžiaga, teorinė dalis, piešimo schemos, eiga, taisyklės, atliktų darbų pavyzdžiai, papildomi mokomieji filmukai ir visa kita, kas yra būtina tam, kad būtų kuo aiškiau ir lengviau pradėti drąsiai piešti. Konsultuojama nuolat, tol kol, darbas bus galutinai atliktas. Grupės dalyviai yra kaskart supažindinami su kitų dalyvių atliktais darbais. Tokiu būdu yra mokomasi vieniems iš kitų, dalinamasi įspūdžiais , ugdomas patirtinis mokymasis.
Programa gali būti koreguojama, atsižvelgiant į bendrą grupės lygį, pajėgumus, darbų atlikimo greitį, motyvaciją, nuoseklumą ir pan. Pagrindinis tikslas- įveikti balto lapo baimę, nesustoti, judėti į priekį.
Lankantiems antrus metus, programa yra „sunkinama“ ir papildoma naujais uždaviniais.


Priemonės

Mokslo metų eigoje reikės turėti  A3 formato akvarelinio, braižybos, spalvoto (pilko, rusvo, juodo) popieriaus, pieštukus (2H, H, HB, B, 2B), spalvotus pieštukus, drožtuką, lipnios popierinės juostos, trintuką, guašą (akrilą), teptukus, tušą (plunksnas ir plunksnakotį), klijus, senų žurnalų (iškarpoms), kelis markerius, gelinį rašiklį, pagal poreikį pastelių ir kt. priemonių. Pirmai pamokai reikia tik popieriaus, pieštukų ir trintuko. Dėl kitų priemonių bus informuojama vėliau.


Programos vykdymo vieta ir laikas

Vilnius, VDA, Maironio g. 6, 123 aud.
Kursai vyksta vieną kartą per savaitę 18.00-20.00 val. (po 2 val. 4 kartus per mėnesį). Galima pasirinkti antradienio arba ketvirtadienio grupę.
Minimalus lankymo periodas- 1 mėnuo. Optimalus- 1 mokslo metai. Maksimalus- 2 mokslo metai. Vėliau rekomenduojama rinktis kitą programą.
Kaina 100 eur/mėn.