Lietuvos dailės ugdytojų draugija (LDUD) drauge su Vilniaus dailės akademijos Atvirąja dailės, dizaino ir architektūros mokykla (ADDAM) bei Liepojos universitetu trečius metus iš eilės organizuoja simpoziumą ir jį lydinčią parodą „Meninio ugdymo gerinimas: pedagogų patirtys, tyrimai, kūrybinė raiška“.

Parodos tikslas – palaikyti dailės mokytojų, kaip vaikų kūrybos puoselėtojų, ir dailininkų pedagogų bendruomenės kūrybinį aktyvumą ir iniciatyvas.
Dailės pedagogų vaidmuo, įgyvendinant pokyčius ugdymo praktikoje, yra lemiamas, todėl, jie nuolat įgyja ir tobulina savo kompetencijas, dirba kūrybinį darbą, organizuoja plenerus, simpoziumus, konferencijas, mokosi patys ir kuria patrauklią aplinką mokytis kitiems.
Ši, simpoziumą lydinti paroda, atskleidžia ir patvirtina dailės pedagogų veiklos aktyvumą ir rezultatyvumą.

LDUD pirmininkė dr. Sigita Saulėnienė

Simpoziumo parodos dalyviai: Aistė Burkė, Ansis Burkė, Jolanta Kanapickaitė, Edita Kavaliauskienė, Asta Kiršienė, Inta Klasone, Gunta Krastina, Martinš Krūminš, Rūta Lesniauskienė, Dovilė Nalivaikaitė Venslauskienė, Deimantė Petrauskė, Irina Rtoma, Petras Saulėnas, Sigita Saulėnienė, Solvita Spirge-Sėne, Ingrida Vaitkienė, Arūnas Vaitkus, Sonata Vasyliūte Čepukienė.

Parodos kuratorės: dr. Sigita Saulėnienė ir Edita Kavaliauskienė.

Paroda veiks iki 2022 m. sausio 2 d. Vilniaus fakulteto Senųjų rūmų I aukšte, Maironio g. 6, Vilnius.