• Naujienlaiškis
 • MULTIMEDIJŲ DIZAINAS

  Dėstytoja: lektorė Sigita Česnauskienė

  Pagrindiniai tikslai ir numatomi gebėjimai

  Pagrindiniai tikslai:

  - suformuoti teorinius grafinio dizaino pagrindus;
  - perprasti multimedijų projektų subtilybes; 
  - efektyviai taikyti teorijos žinias praktikoje; 
  - po kursų gebėti įsilieti į darbo rinką.

  Baigęs/išklausęs mokymo programą dalyvis žinos/gebės:

  - mokės savarankiškai dirbti su Adobe Photoshop, Adobe XD, Pixelmator programomis;
  - gebės savarankiškai kurti mobilių aplikacijų projektus;
  - gebės tinkamai parinkti spalvas, suderinti šriftus bei komponuoti pasitelkiant kompozicijos taisykles;
  - turės bendravimo su klientu pagrindus, mokės užduoti tinkamus klausimus, išsiaiškinti kliento lūkesčius; 
  - gebės priimti konstruktyvią kritiką ir ją perteikti kuriamame dizaine; 
  - mokės save ir savo darbus reprezentuoti klientams ir internetinėje erdvėje.

  Trumpa programos anotacija

  Baigę grafinio dizaino pagrindus studentai toliau galės gilinti savo žinias kitose dizaino srityse (animacija, tinklalapių dizainas, iliustracija ir kt.). 

  Kursas yra padalintas į tris praktines dalis, apimančias teorinių ir techninių įgūdžių įsisavinimą:
  1. Grafinis dizainas socialinėms medijoms (praktinės užduotys: FB viršelio sukūrimas; banerio sukūrimas pasirinktam socialinės sklaidos kanalui (Instagram, FB, Snapchat, Twitter, Pinterest, ir t.t.); produkto fotografavimas turimomis priemonėmis (mobiliuoju telefonu, kt.); gautos nuotraukos koregavimas siekiant suteikti profesionalų vaizdą; portretinės nuotraukos retušavimas, koregavimas). 

  2. Mobilių aplikacijų kūrimas pradedantiesiems su Adobe XD (praktinės užduotys: mobilios aplikacijos prototipo kūrimas; vizualus ir interaktyvus dizainas).

  3. Pixelmator Pro pradedantiesiems (praktinės užduotys: supažindimas su programos įrankių juosta; lankstinuko, plakato, skrajutės kūrimas). 

  Mokymo metodai

  Grafinio dizaino kursas paremtas praktiniu mokymu: teorija įsisavinama namuose, paskaitoje aptariama ir užtvirtinama atliekant praktines užduotis. Paskaitų metu teikiamos individualios praktinių darbų konsultacijos leidžia atskleisti kiekvieno besimokančiojo stipriąsias savybes. Iškilus klausimams paskaitų metu vyksta atviros diskusijos. 

  Užsiėmimams reikalingos priemonės 

  Kursų dalyvis turėtų turėti asmeninį (nešiojamą) kompiuterį, kuriame turėtų būti įdiegta Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe XD, Pixelmator programos. 

  * užsiėmimai vyks susidarius ne mažesnei nei 5 asmenų grupei.

  Kursų tvarkaraštis

  Kursų kaina

  Pabaigus  kursus pagal pasirinktą mokymo programą, kursų dalyviams išduodami pažymėjimai, liudijantys apie įgytą kompetenciją.