• Naujienlaiškis
 • Atviroji dailės, dizaino ir architektūros mokykla

  K e r a m i k o s   p r o g r a m a


  Dėstytojai:

  prof. Aldona Keturakienė
  doc. Remigijus Sederevičius


  Programos tikslai ir numatomi gebėjimai

  Pagrindiniai kurso tikslai: padėti pasiruošti stojamiesiems egzaminams į  taikomosios keramikos studijų programą.
  Studijuojantieji išklausę šį kursą gebės komponuoti plokštumoje pagal pateiktą temą, originaliai atskleisti temą, kūrybingai naudoti išraiškos priemones, formą, spalvą ir ritmą. Mokės savarankiškai pasirinkti idėjos realizavimui tinkamiausią formavimo būdą lipdant erdvinę formą.

  Trumpa programos anotacija

  Šiame kurse supažindinama su projektavimo eiga ir eskizavimo priemonėmis bei būdais, įgyjamos pagrindinės keramikos formavimo technikų žinios. Ugdomi trimačio funkcionalaus ir meninio objekto komponavimo įgūdžiai. Lavinamas gebėjimas estetiškai ir aiškiai pateikti idėjos grafinį vaizdą.

  Mokymo metodai

  Konsultacijos.