• Naujienlaiškis
 • Atviroji dailės, dizaino ir architektūros mokykla

  D i z a i n o  k o m p o z i c i j o s  p r o g r a m a


  Dėstytojai:

  prof. Saulius Juozas Jarašius
  doc. Renatas Šukys
  doc. K. Grabauskas
  lekt. Egidijus Valentinavičius
  asist. A. Bankauskaitė

  Programos tikslai ir numatomi gebėjimai

  Pagrindiniai kurso tikslai: paruošti asmenį, vizualios raiškos ir kūrybinių gebėjimo patikrinimo egzaminui, stojamiesiems į dizaino studijų programą.
  Studijuojantieji išklausę šį kursą turi gebėti/gebės: identifikuoti dizaino objektų paskirtį, organizuoti projektavimo procesą; atlikti abstrakčius erdvinius kompozicijų maketus, pasitelkiant įvairias geometrines formas;suformuoti savo asmeninių darbų portfolio, klasifikuoti darbus, apipavidalinti juos projektuoti nesudėtingus buitinius objektus, šviestuvus,  baldus.

  Trumpa programos anotacija

  Kurse supažindinama su pagrindinėmis dizaino kryptimis, projektuojamų objektų paskirtimi. Projektavimo užduočių analizavimas ir projektavimo proceso organizavimas. Supažindinama su eskizavimo technika, pagrindinėmis priemonėmis, atskleidžiami pagrindiniai tūrio formavimo principai ir atvaizdavimas erdvėje. Kurso metu supažindinama su pagrindinėmis kompozicijos sąvokomis, jas iliustruojančiais pavyzdžiais. Ugdomi gebėjimai suvokti kompozicijos principus. Praktinių užsiėmimų metu įsisavintos žinios taikomos sprendžiant įvairius kompozicijos uždavinius. Atliekami įvairūs maketai. Kurse pristatomi asmeninio kūrybinių darbų portfolio formavimo principai, ugdomi gebėjimai klasifikuoti darbus. Supažindinama su informacijos pateikimo principais. Supažindinima su projektavimo metodika kuriant nesudėtingus dizaino objektus, šviestuvus, baldus.

  Mokymo metodai

  Praktiniai užsiėmimai, savarankiški darbai, analizė, diskusija.

  Užsiėmimas reikalingos priemonės

  Popierius eskizavimui (A4, A3, A2), popierius maketavimui (storesnis), pieštukai, trintukas, markeriai, liniuotes, peliukas, pjaustymo lentele, kompiuteris (nėra būtinas).