• Naujienlaiškis
 • Atviroji dailės, dizaino ir architektūros mokykla

  S t i k l o  d i z a i n a s


  Dėstytojai:

  prof. Valmantas Gutauskas
  lekt. Julija Pociūtė
  asist. Kamilė Stanevičiūtė


  Programos tikslai ir numatomi gebėjimai

  Susipažinti su stiklo technologijomis (karštas stiklas, stiklo skulptūrinė plastika, sukepinimas, šaltas stiklo apdirbimas, klasikinis ir modernus vitražas), taikyti jas praktiniuose darbuose. Taip pat supažindinti su šiuolaikinio stiklo meno kontekstu, naudojamų meninių raiškos priemonių įvairove ir kūrybinėmis strategijomis. 
  Šio kurso dėka dalyviai įgyja galimybę savo idėjas įgyvendinti naudojant sudėtingas stiklo technologijas, gebės įgytas žinias taikyti savo kūrybiniuose darbuose. 

  Trumpa programos anotacija

  Kursų metu supažindinama su pagrindinėmis stiklo technologijomis ir šiuolaikinio stiklo meno kentekstu, didžiausias dėmėsys skiriamas praktiniams užsiėmimams.

  Mokymo metodai/etapai

  1. Įvadinė paskaita
  2. Kuriama idėja – eskizas
  3. Pasiruošimas darbui
  4. Kūrinio gamyba
  5. Paroda

  Kursų trukmė

  12 užsiėmimų, po 3 akad. val.

   

  * kursai vyks susidarius ne mažiau nei 4 asmenų grupei.