K l a s i k i n i o  r e a l i z m o  a t e l j ė
(skulptūra)


Dėstytojas:

lekt. Donatas Inis


Programos tikslai ir numatomi gebėjimai

Supažindinti su pagrindiniais lipdybos principais ir technikomis. Lavinti erdvinį mąstymą, formos pajautą. Suteikti plastinės anatomijos pagrindus. Dalyviai baigę mokymo programą suvoks esminius skulptūros meno principus, gebės erdvinėmis formomis perteikti norimas idėjas, susipažins su plastinės anatomijos pagrindais ir gebės tai įtikinamai perteikti lipdyboje.

Trumpa programos anotacija

Skulptūros kursai skirti norintiems mokytis klasikinės skulptūros. Kursuose supažindinama su įvairiomis technikomis, lipdymo strategijomis ir net skulptūros istorija. Pamokos skirtos ir pradedantiesiems ir pažengusiems, kadangi mokymosi programos yra sudaromos individualiai. Programą sudaro kelios dalys: įvadas į skulptūrą, portretas, figūros lipdymas, anatomija ir teminės užduotis. Pirmųjų pamokų metu mokiniai supažindinami su bendrais lipdybos principais bei įrankiais. Atliekamos nesudėtingos užduotis iš natūros.  Praėjus įvadą pradedamos sudėtingesnės užduotys. Lipdomas portretas pagal pavyzdį, autoportretas ir galiausiai pereinama prie figūros lipdymo. Atliekamos ir kūrybinės užduotys pagal temas. 

Mokymo metodai

Praktiniai užsiėmimai, savarankiški darbai, analizė, diskusija.

Užsiėmimas reikalingos priemonės

Skulptūrinis plastilinas, stekai.