Atviroji dailės, dizaino ir architektūros mokykla

K l a s i k i n i o  r e a l i z m o  a t e l j ė
(akvarelė)


Dėstytojas - lekt. Donatas Inis


Programos tikslai ir numatomi gebėjimai

Pagrindiniai kurso tikslai - aukštas meistriškumo lygis, giluminis supratimas apie akvarelės techniką. Mokiniai supažindinami su akvarelės priemonėmis, istorija ir skirtingomis atlikimo galimybėmis. Išklausius kursą dalyviai gebės laisvai ir kokybiškai lieti akvarele.

Trumpa programos anotacija

Akvarelė – technika kuomet meno kūrinys liejamas pigmentus skiedžiant vandeniu. Tai nepaprastai senas ir įdomus būdas kurti. Pirmieji darbai atlikti šia technika siekia net paleolito laikus. Visgi priemonė įsitvirtina meno istorijoje tik nuo renesanso, kuomet dailininkai pradeda plačiai naudoti šiuos dažus eskizavimui, greitiems etiudams ir kitiems paruošiamiesiems darbams. Na o nuo 19a. ši priemonė jau nebuvo tik pagalbinė ruošiantis tapyti aliejiniais dažais, o tampa savarankiška priemone kuriant meną. Kursuose plačiau supažindinama su turtinga akvarelės istorija, įvairiomis liejimo technikomis ir priemonėmis. atliekant nuosekliai paruoštas užduotis kiekvienas patobulins savo įgūdžius ir gebės laisvai lieti šia nepaprastai įdomia technika.

Mokymo metodai

Praktiniai užsiėmimai, savarankiški darbai, analizė, diskusija.

Užsiėmimas reikalingos priemonės

Visos priemonės suteikiamos.