Kaip sakė Jurgis Mačiūnas – jeigu yra materija, tai turi būti ir antimaterija. 
Šioje parodoje jungiu du, mano užfiksuotus, energijos pasiskirstymus. Vienas iš jų statiškas, palikta veiklos žymė, kai žmonės savo veikimu įsiženklina į aplinką (kūrėjas, kunigas, kalinys); ir kitas – neatsitiktinis energijos impulsas, pasiskirstęs laike pauzių ir garsų pagalba. Tai muzika. Remiantis graikų filosofais ir viduramžių teoretikais – muzika, kaip natų melodijos, išdėliotos horizontaliai, o harmonija – užrašyta vertikaliai. Giliosios spaudos pagalba garsines konstrukcijas transformuoju į materialią išraišką, išlaikydama vertikalumą ir horizontalumą. O tiesioginio atspaudo nuo paviršių pagalba įamžinu ir dokumentuoju statiškos materijos žmogaus veiklą. Aš tampu monotoniško į(si)kalinimo fiksuotoju. Pasirinkusi tris skirtingus likimus – kūrėjo, kunigo, kalinio – jų nesuasmeninant galiu išvesti tam tikrą apibendrintą paralelę, kai jų pačių savotiškas į(si)kalinimas, o kalinio atveju tiesioginis, tampa jų išsilaisvinimu. Ir šis procesas palieka fizinę žymę. Kūrėjas save į(si)kalina kūrybiniame procese – išsilaisvina per savo kūrybos vaisius. Kunigas, klausykloje, suteikdamas atgailos ir sutaikinimo sakramentą, t.y. išpažintį, tuo išsilaisvina pats, atlikdamas pareigą ir išlaisvindamas nusidėjėlius nuo savo nederamo elgesio. Ir kalinys, išsilaisvina per tiesioginį į(si)kalinimą. Šie atspaudai, tai savotiška iš(si)laisvinimo proceso dokumentacija. Paliktos žymės. Į(si)žeminimas. Remiantis egzistencialistine filosofija, kad žmogus atrastų save, kaip egzistenciją, turi įgyti ir savo laisvę.Tuo tarpu laisvė ir yra savęs paties pasirinkimas. Šias abi veikimo išraiškas perkeliu į objektyvę realybią, daiktybę, kaip du skirtingus, tačiau vieną kitą papildančius energijos impulsus. 

Laura Marija Šalkauskienė 2020 m. baigė Grafikos bakalauro studijas Vilniaus dailės akademijoje. Baigiamąjį darbą kūrė tema „Į(si)kalinimo dokumentacija“ (darbo vadovas prof. R. Kepežinskas). Šiuo metu studijas tęsia Grafikos studijų programos magistrantūroje, bei VU, kur studijuoja dailės didaktiką. Taip pat yra baigusi LEU literatūrologijos specialybę, bei 2005 m. J. Vienožinskio suaugusiųjų dailės skyrių. 

Paroda veikė 2020 m. spalio 12 d.- lapkričio 3 d., VDA parodų erdvėje „5 malūnai“, VDA Naujieji rūmai, Malūnų g. 5, Vilnius

Galerija

[[preview external content]] https://laurmar1.weebly.com