Rugsėjo 1 d. VDA galerijoje „5 malūnai“ atsidaro Karolinos Ūlos Valentaitės personalinė paroda „Raganų dienoraščiai“

Vaikystės atsiminimuose įrašyti ritualai – šeimos tradicijos ar burtai? Katalikiškose šventėse išlikusios pagoniškos-baltiškos tradicijos kiekvienam pažįstamos ir užima svarbią vietą. Kūčių naktį traukiami šiaudai, arbatai renkamos gydančios žolelės – kasdieninė raganystė, kurios neatpažįstame ir į kurią nekreipiame dėmesio. Tačiau, kaip tokius burtus save ragana laikantis žmogus interpretuoja? Atsigręžiant į vaikystės prisiminimus bandoma užfiksuoti ir išgvildenti vaiko akimis matytus kertinius raganiškos tapatybės suvokimo momentus.

Šiandien nuo raganystės, dvasingumo ir magiškų ritualų internetinėje erdvėje tam tikra prasme nutraukiamas mistiškas šydas ir dėl informacijos pasiekiamumo tai tampa dažniau kasdienybėje pasirodančiu reiškiniu, kurį kiekviena(s) gali perkurti ir pritaikyti sau. Platybėse užčiuopiami bendri interesai ir tikslai, ne tik suartina su kitaip nepasiekiamais kampeliais, bet ir kuria bendruomenę. Tačiau kartu atsiranda ir saviironijos elementų – internetinė magija persismelkia meme kultūra. Į pirmą planą persikelia pranašystės ir norų manifestacija, vykstantys socialinių medijų platformose. Vis pasirodantys vaizdo įrašai ir juose sakomos pranašystės, pilnos abstrakčių frazių, retai įtikina, bet dažnam tampa pramoga, o kažkam internetinis dvasingumas pakeičia tradicinę religiją.

Parodos „Raganų dienoraščiai“ tyrimo objektas – raganystė. Ieškoma autentiško ryšio su raganavimu pasitelkiant ne tik asmenines patirtis bei vaikystės prisiminimus, bet ir tiriant kitų asmenų raganavimo praktikas. Kalbinant internetinėje erdvėje sutiktas raganas ir įrašant jų interviu fiksuojamos nuomonės, atsiminimai, nykstančios ir atgimstančios tradicijos. Ant salsvą kvapą skleidžiančių kombučios grybo lapų nugula dienoraštiniai fragmentai, piešiniai ir nuotraukos. O iš jų lipdomas audinys tampa lyg odos tąsa, turinti savą atmintį ir pasakojanti menininkės ryšį su burtais apipinta savo šeimos istorija, tradicijomis ir jų matymą dabarties akimis. Iš asmeninės menininkės patirties kyla susidomėjimas visa raganavimo istorija.

Kuratorės: Marija Martinaitytė, Monika Pakerytė

Karolina Ūla Valentaitė (g. 1996) – Vilniaus dailės akademijos šiuolaikinės skulptūros magistrantūros studentė. Savo kūriniais Karolina Ūla nagrinėja vaikystės atsiminimus, šeimos istoriją, iš jos kylančius ritualus ir jų performatyvumą.

! Parodos atidarymo metu vyks menininkės atliekami performatyvūs taro kortų skaitymai !