• Naujienlaiškis
 • Pradėdama naują projektą tris dienas nuo ryto lig vakaro marginau tekstu "I will make more and more boring art" VDA sienas 5 malūnų galerijos erdvėse. Ten, kur nemažai žmonių skuba į studijas, paskaitas, darbą, kuriuos vėliau kviesiu į pokalbį apie jų asmeninį santykį su kūryba, menu ir žiūrovu.

  Jelena Škulienė

   

                        Šis darbas yra apropriacija į menininko John Baldessari kūrinį/akciją/manifestą „I will not make any more boring art“ (1971). Apropriatyvūs kūriniai į šį  J. Baldessari konkretų tekstą nėra naujiena: 2009 m. šie žodžiai naudoti Venecijos bienalėje, vėliau 2011 m. galerijoje Le Case D'Arte, 2011 m. (Italija), Steveno Dobbino neoninėse instaliacijose, Los Andžele (JAV) ir kitur.

                        Tačiau ši instaliacija, kurioje perfrazuojamas žymaus konceptualaus meno atstovo J. Baldessari tekstas, yra projekto BoringArt pradžia,  kurio tikslas – tyrinėti bei lyginti/gretinti šiuolaikinio menininko (ŠM) ir šiuolaikinio žiūrovo (ŠŽ) santykį, jų požiūrius į dabartinį vizualų meną ir menininko vaidmenį. Tyrimo procesas lydimas interviu su meno studentais, menininkais, menotyrininkais, vaikais, galimais arba potencialiais žiūrovais, atrinktais "sniego gniūžtės" metodu. Visi interviu bus įrašomi ir transkribuojami. Vėliau informacija padiktuos naujas vizualizacijos formas.

                        BoringArt  – ne teiginys, o gyvos ir metaforinės diskusijos pradžia apie šiuolaikinio meno ir jo kūrėjo vertę, įtaką, įvaizdį ir galimybes, akcentuojanti socialinės įtraukties į meno procesus svarbą, vizualią raišką grindžianti socialinio tyrimo metodais.

  Pasakyti savo nuomonę ir stebėti tolimesnę eigą galima interneto erdvėje www.boringart.lt

  This installation is the appropriation to the work “I will not make any more boring art" (1971) of American conceptual artist John Baldessari. It is also the beginning of the new project BoringArt, which will include interviews with artists, art students, art critics, also kids, potencial viewers –   people who are not closely related to art in their daily life. The goal of BoringArt is to explore relationship between contemporary artist and potential viewer, to initiate discussion about the role of art and artist nowadays, using social research methods and actively involving viewer to the process of creation.