Garbės daktarai: 

(2020) Kristina Sabaliauskaitė (g. 1974) - Vilniaus dailės akademijos absolventė, dailės istorikė, rašytoja, humanitarinių mokslų daktarė.

(2018) Jonas Mekas (g. 1922-2019)– lietuvių kilmės JAV filmų kūrėjas, menininkas ir kuratorius, dažnai vadinamas amerikietiškojo avangardo kino krikštatėviu. Gyveno ir dirbo Niujorke.

(2018) Ingrida Korsakaitė (g. 1938) – Lietuvos dailėtyrininkė, dailės istorikė, humanitarinių mokslų daktarė, visuomenės veikėja.

(2013) Romualdas Budrys (g. 1933) – Lietuvos muziejininkas, dailėtyrininkas. 1954–1959 m. Lietuvos SSR valstybiniame dailės institute studijavo keramiką. 

(2009) Stasys Eidrigevičius (g. 1949) – vienas žinomiausių šiuolaikinių lietuvių dailininkų, grafikas ir režisierius. 1973 m. baigė Lietuvos dailės institutą.

(2003) Vytautas Landsbergis (g. 1932) – lietuvių politikas, visuomenės veikėjas, faktinis Lietuvos vadovas, meno, muzikos ir kultūros istorikas.

(2000) Paul Uwe Dreyer (g. 1939-2008) – tapytojas, piešėjas, betono menografikas, Štutgarto valstybinės dailės akademijos rektorius.

(1996) Vytautas Kazimieras Jonynas (g. 1907-1997) – Lietuvos grafikas, tapytojas, skulptorius, vitražų kūrėjas, vienas iškiliausių XX a. lietuvių menininkų.

(1994) Vytautas Kašuba (g. 1915-1997) – Lietuvos skulptorius. 1944 m. pasitraukė į Vokietiją. 1947 m. atvyko į JAV, iki 1961 m. dirbo baldų dirbtuvėje Niujorke.

(1993) Kazys Varnelis (g. 1917-2010) – Lietuvos ir išeivijos dailininkas, kūryboje naudojęs konstruktyvizmo, minimalizmo ir optinio meno elementus.

(1992) Vladas Drėma (g. 1910-1995) – Lietuvos dailės istorikas, muziejininkas, tapytojas, grafikas. 1946–1950 m. Vilniaus dailės instituto, 1957–1970 m. Lietuvos dailės instituto dėstytojas.


Garbės profesoriai:

(2020) Birutė Žilytė-Steponavičienė (g. 1930) –  Lietuvos dailininkė grafikė, tapytoja monumentalistė, knygų iliustruotoja.1956 m. baigė Grafikos studijas Vilniaus dailės akademijoje.

(2014) Kęstutis Zapkus (g. 1938) – Dailininkas (tapytojas, grafikas), pedagogas. 1992 m. dėstė Vilniaus dailės akademijoje. Gyvena ir dirba Niujorke.

(2013) Saulius Valius (g. 1958) - Studijavo Vilniaus dailės institute. Baigė grafikos specialybę. Dirba grafikos, tapybos, instaliacijos, architektūros ir dizaino srityse.

(2010) Alfonsas Andriuškevičius (g. 1940) – Lietuvos poetas, dailėtyrininkas, paskelbęs straipsnių apie grožį ir meną. 1989–2009 m. dėstė Vilniaus dailės akademijoje, 1993–2001 m. Dailės istorijos ir teorijos katedros vedėjas, docentas. 

(2006) Vytautas Edmundas Čekanauskas (g. 1930-2010) – Lietuvos dailininkas architektas. 1949–1955 m. studijavo LTSR dailės instituto Architektūros fakultete. 1967–2006 m. Vilniaus dailės akademijos Architektūros katedros dėstytojas, nuo 1974 m. docentas, nuo 1990 m. profesorius, Senato narys. 

(2005) Algirdas Petrulis (g. 1915-2010) – Lietuvos dailininkas tapytojas. 1944  m. eksternu baigė Vilniaus dailės institutą, mokėsi pas V. Kairiūkštį. 1945–1951 m. Vilniaus dailės instituto dėstytojas, docentas.

(2003) Juozas Balčikonis (g. 1885-1969) – Lietuvos dailininkas tekstilininkas, pedagogas. 1951–1989 m. Lietuvos dailės instituto Tekstilės katedros vedėjas, nuo 1972 m. profesorius.

(1996) Algimantas Švėgžda (g. 1941-1996) – Lietuvių tapytojas, grafikas. 1967 m. baigė Vilniaus dailės institutą. Nuo 1982 m. gyveno ir kūrė Rytų Vokietijoje. 

(1995) Feliksas Daukantas (g. 1915-1995) – Lietuvos dailininkas dizaineris, dizaino specialybės pradininkas Lietuvoje. 1947 m. Vilniaus dailės institute baigė skulptūrą. 1961–1992 m. Lietuvos dailės instituto dėstytojas, nuo 1979 m. profesorius. Lietuvos dailės institute įsteigė Pramonės gaminių meninio konstravimo katedrą, 1961–1985 m. jai vadovavo. 1987 m. katedra pavadinta Dizaino katedra.

(1995) Liudvikas Strolis (1905-1996) – Lietuvos dailininkas, keramikas, lietuviškos keramikos mokyklos kūrėjas. 1953–1962 m. Lietuvos valstybinio dailės instituto profesorius.

(1995) Petras Aleksandravičius (1906-1997) – Lietuvos skulptorius, profesorius. Nuo 1940 m. dėstė Vilniaus dailės akademijoje, 1951–1977 m. Piešimo katedros vedėjas, 1946 m. profesorius.

(1995) Antanas Tamošaitis (1906-2005) – Grafikas, tapytojas, tekstilės dailininkas, Kanados lietuvių veikėjas. Vadinamas profesionaliosios lietuvių meninės tekstilės pradininku, „patriarchu“. 1940–1942 m. Vilniaus dailės akademijos dėstytojas ir Pedagogikos katedros vedėjas. 


Garbės mecenatas:

(2011) Adomas Stanislovas Raudys-Samogitas – skulptorius, Vilniaus dailės akademijos auklėtinis, gyvenantis ir dirbantis Prancūzijoje.


Emeritai profesoriai:

Raminta Jurėnaitė (g. 1953) - Lietuvos dailėtyrininkė, humanitarinių mokslų daktarė, dailės pedagogė. 

Tadas Baginskas (g. 1936) - Lietuvos architektas, dizaineris, vienas iš profesionalaus Lietuvos dizaino pradininkų, dizaino pedagogas. 

Juozas Galkus (g. 1932) - Lietuvos grafikas, plakatistas, vienas ryškiausių plakato žanro atstovų Lietuvoje. 

Algimantas Mačiulis (g. 1931) - Lietuvos dailininkas, architektas, architektūros istorikas ir kritikas, visuomenės veikėjas.

 

Buvę profesoriai emeritai:

Algimantas Nasvytis (1928–2018) – Lietuvos architektas, pedagogas, visuomenės veikėjas.

Juozas Adomonis (1932-2022) - Lietuvos dailininkas, keramikas.