Faculty of Postgraduate studies

History and Theory of Arts Doctoral Students

 

Marius Armonas (LKTI)

Dissertation theme "Materialusis turinys ir kultūrinės sąveikos instaliacijos mene". Supervisor dr. Erika Grigoravičienė

Eglė Bagušinskaitė

Dissertation theme “The influence of industrial revolution on furniture development in Vilnius Province in the second half of 19th – the beginning of the 20th century”. Supervisor dr. Dalia Klajumienė

More

 

Ieva Blinstrubienė

Dissertation theme "Istorinių vienuolynų kompleksų pritaikymas kaip kultūros paveldo išsaugojimo strategija". Supervisor dr. (hp) Rūta Janonienė

 

Viktorija Bruneizerytė (LKTI)

Dissertation theme "Aktorės įvaizdis ir jo vizualizacija tarpukario Lietuvoje". Supervisor prof. dr. (hp) Giedrė Jankevičiūtė

 

Jogintė Bučinskaitė (LKTI)

Dissertation theme "The Shifts in Lithuanian Contemporary Art Representation in (Audio)visual Media in the 21st Century". Supervisor dr. Skaidra Trilupaitytė

Evelina Bukauskaitė

Dissertation theme "Influence of Lithuanian Jewish artists on Lithuania Art modernization in first half of XX century". Supervisor dr. (hp) Laima Surgailienė

More

Marius Daraškevičius (LKTI)

Dissertation theme "Decently Dining: Modernizing Dining Rooms and Related Spaces in Lithuanian Manor Houses in 19th Century". Supervisor assoc. prof. dr. Rasa Butvilaitė

More

 

Jurij Dobriakov

Dissertation theme "Lietuvos medijų meno suklestėjimas ir išnykimas XXI a. 1-ajame dešimtmetyje". Supervisor assoc. prof. dr. Lolita Jablonskienė

Rolandas Gustaitis

Dissertation theme "Architectural Development and Art Values of the  Dominicans Monastery in Paparciai". Supervisor dr. Mindaugas Paknys

 

Evelina Januškaitė-Krupavičė

Dissertation theme "Laki mimezė: fenomenologinė atspindžio samprata šiuolaikiniame mene". Supervisor prof. dr. Giedrė Mickūnaitė

 

Dainius Junevičius (LKTI)

Dissertation theme "XIX a. 6-9 dešimtmečio (šlapiojo kolodijaus laikotarpio) Lietuvos fotografiją determinuojantys faktoriai". Supervisor dr. Jolita Mulevičiūtė

 

Eglė Juocevičiūtė (LKTI)

Dissertation theme "Kultūros komunikacija Lietuvoje vėlyvuoju sovietmečiu ir ankstyvuoju nepriklausomybės laikotarpiu: dailės atvejis". Supervisor dr. Skaidra Trilupaitytė

 

Narius Kairys

Dissertation theme "Posovietinės erdvės naratyvinis kinas: tarp meno ir vizualinės antropologijos". Supervisor assoc. prof. dr. Nerijus Milerius

 

Deima Katinaitė

Dissertation theme "Culturing Nature: Some Artistic Strategies in the 19th and 20th Centuries". Supervisor prof. dr. Giedrė Mickūnaitė

 

Jūratė Katinaitė (LMTA)

Dissertation theme "Lietuvos opera sovietinėje kultūros sistemoje (1956-1990): nacionalinės tradicijos transformacija ir kultūros politika". Supervisor prof. dr. Rūta Stanevičiūtė-Kelmickienė

Monika Krikštopaitytė

Dissertation theme "Contemporary self-portraiture in Lithuania: factors of change and ways of expression". Supervisor prof. dr. (hp) Giedrė Jankevičiūtė

More

 

Dainius Labeckis

Dissertation theme "Landscaped Parks of Country Estates in Lithuania in the Second Half of the 19th Century – Beginning of the 20th Century: Development, Qualities, Heritage". Supervisor assoc. prof. dr. Rasa Butvilaitė

 

Edita Povilaitytė-Leliugienė

Dissertation theme "Research of Lithuanian Architecture Heritage in the 19th-20th Centuries: the Case of Vilnius’ Upper Castle". Supervisor assoc. prof. dr. Rasa Butvilaitė

Vaida Ragėnaitė

Dissertation theme "Civic Resistance Motifs and Their Sources in Lithuania and Poland in the 19th Century: Kanutas Ruseckas Case Study". Supervisor assoc. prof. dr. Birutė Vitkauskienė

More

 

Dovilė Tumpytė

Dissertation theme "Embodied Art: Mind as the Environment of an Art Work". Supervisor prof. dr. Giedrė Mickūnaitė

 

Mantė Valiūnaitė (LMTA)

Dissertation theme "Hibridinis kinas: estetinė ištarmė ir vieta kino industrijoje". Supervisor assoc. prof. dr. Lina Kaminskaitė-Jančorienė