• Naujienlaiškis
  • Urbanistikos, architektūros ir dizaino institutas

    Siekiant stiprinti urbanistikos, architektūros ir dizaino tyrimus, Senato nutarimu įsteigtas antrasis VDA – Urbanistikos, architektūros ir dizaino institutas, kurio tikslas – vykdyti mokslo ir meno tiriamąjį, ekspertinį ir pedagoginį darbą, vykdyti projektinę veiklą, teikti valstybės ar savivaldybių institucijoms ir privačioms organizacijoms profesinę metodinę ir ekspertinę pagalbą sprendžiant sudėtingus urbanistikos, architektūrinio projektavimo ir dizaino problemas ir konkrečias projektavimo užduotis, telkti VDA įvairių specialybių mokslininkus, meno tyrėjus bei doktorantus į struktūrinį vienetą, galintį daryti poveikį valstybės politikai urbanistikos, architektūros ir dizaino srityje.

    Prof. Algis Vyšniūnas
    VDA Urbanistikos, architektūros ir dizaino institutas
    Daržų g. 18,  LT-91246 Klaipėda