• Naujienlaiškis
 • Paroda „Tikrovės aktualumas“ – tai pernai vykusio tapytojų festivalio „Kartos XY.Z?“ dalis, pristatyta galerijoje „Meno parkas“, Kaune. Įvairiomis medijomis sukurtus kūrinius jungianti paroda aptaria ir analizuoja realybės ir fikcijos santykį, tikrovės suvokimo ir pajautimo, medijos ir medžiagos aspektus.

  Realistinis meninis vaizdas, būdamas simboline struktūra, įtakoja žmogaus sąmonę ir veiklą. Pasaulis tokiu būdu tampa taip pat simbolių ir ženklų sistema. Tačiau, kai atsisakoma patikėti šia sistema, tikrovę pradedama dekonstruoti, aiškintis jos ribas ir esmę. Brėžiama riba nuo tikėjimo iki abejojimo, nuo postulato prie klausimo. Realistinis meninis vaizdas, susiformavęs tikrovės pagrindu, įgavęs simbolinės prasmės, vis tik įgalina žiūrovą ieškoti (per)trūkių tose simbolinėse struktūrose ir patirti pasaulį kitokį, kuris, savo ruožtu, pasirodęs žiūrovo akiai, kelia klausimus apie multitikrovių egzistavimą.

  Devyni menininkai Židrija Janušaitė, Jūratė Jarulytė, Povilas Ramanauskas, Rosanda Sorakaitė, Eimutis Markūnas, Ignas Gleixner, Saulius Paliukas, Gintautas Vaičys, Karolis Vaivada, Arvydas Žalpys parodoje atskleidžia savo tikrovės supratimo ir matymo perspektyvas. Kūriniais keldami jiems individualiai rūpimus klausimus, taip pat sąmoningai ar nesąmoningai prabyla apie tapybos ribas, jos išsiplėtimą ir/ar konceptualų išnykimą, įtarpinant tapybines užmačias kitose medijose, taip paliekant tik mintį ar nuojautą apie ją.

  Daugiau apie parodoje pristatomus kūrinius – menotyrininkės Dovilės Stirbytės tekste „Apie šermukšnius, spyglius, laiką ir mirtį“.

  Kuratorė Aušra Barzdukaitė-Vaitkūnienė

  Organizatorius Lietuvos dailininkų sąjungos Kauno skyrius

  Parodos atidarymo metu bus galimybė įsigyti parodos katalogą.


  Parodos atidarymas: Liepos 14 d. (ketvirtadienį) 18 val. II aukšto salėje

  Paroda veiks iki rugpjūčio 6 d.