• Naujienlaiškis
 • Viešų paskaitų ciklas Telšiuose

  Lapkričio mėnesį Taikomųjų kultūros paveldo tyrimų ir konservavimo centras (Kęstučio 2-3. Telšiai) kviečia į paskaitų ciklą Lietuvos priešistorijos temomis. Renginiai nemokami. 


  Lapkričio 9 d. 17 val. Mag. Evaldo Babensko paskaita „I - XIV  a. spalvotųjų metalų apdirbimo technologijos Rytų Pabaltijyje“

  Lektorius baigęs bakalauro ir magistro studijas Vilniaus universitete. Aktyvus eksperimentinės archeologijos klubo „Pajauta“ narys. Tyrimų sritis spalvotojų metalų apdirbimo technologijos geležies amžiuje ir viduramžiais. Šią tematiką teoriškai ir praktiškai nagrinėja nuo 1997 metų iki šių dienų.


  Lapkričio 16 d. 17 val. habil. prof. dr. Algirdo Girininko paskaita „Naujas požiūris į baltų - šiaurinių indoeuropiečių kiltį“

  Prof. habil. dr. Algirdas Girininkas telšietis, šiuo metu dirbantis Klaipėdos universitete, tyrinėja Lietuvos priešistorę: akmens amžių, baltų kilties problematiką. Šių tyrimų tematika yra išleidęs 11 monografijų, apie 300 mokslinių straipsnių, ištyręs apie 20 akmens ir bronzos amžiaus paminklų.


  Lapkričio 23 d. 17 val. dokt. Gvido Slah paskaita „Trasologija ir eksperimentinė archeologija“

  Archeologas Gvidas Slah, Klaipėdos universiteto doktorantas, eksperimentinės archeologijos klubo „Pajauta“ narys. Tyrimų sritys: priešistorės technologijos, eksperimentinė archeologija ir trasologija. Šios temos nagrinėjamos nuo 2009 metų iki dabar. Moksliniai darbai, susiję su tyrimų sritimi, publikuoti Lietuvos ir užsienio recenzuojamuose leidiniuose bei tarptautinėse mokslinėse konferencijose.