• Naujienlaiškis
 • Skelbiamas Erasmus+ praktikų konkursas

  Visus VDA studentus (taip pat ir paskutinių kursų studentus - būsimus absolventus) kviečiame dalyvauti „Erasmus+“ praktikų konkurse.
  Iki 2016 m. gegužės 1 d. VDA tarptautinių ryšių skyriui el. paštu erasmus@vda.lt reikia pateikti:

  • paraišką dalyvauti praktikos mobilumo programoje
  • įmonės sutikimą priimti į praktiką (laisva forma). 

  Studentų atranką „Erasmus+" praktikai  vykdys komisija sudaryta iš VDA fakultetų dekanų ir tarptautinių ryšių skyriaus atstovo pagal šiuos kriterijus:

  - aukštas akademinis pažangumas;
  - Erasmus+ praktikos atitikimas studijuojamai/baigiamai programai; 
  - motyvacija.

  Prioritetas bus skiriamas praktikoms suplanuotoms laikotarpiui tarp 2016 m. birželio 1 d. ir rugsėjo 30 d. 
  Esant dideliam konkurso dalyvių skaičiui bus skiriama minimali 2 mėn. trukmės praktika.
  Erasmus + studentų praktikos konkurso rezultatai bus paskelbti VDA tinklalapyje 2016 m. gegužės 9 d.

  Daugiau informacijos apie Erasmus+ studentų mobilumą praktikai.