• Naujienlaiškis
  • Architektūra | Vientisosios studijos | Kaunas

    Lekt. Evelina Karalevičienė

    Menotyrininkė, architektūrologė, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialistė – ekspertė. Nuo 2014 m. Valstybinės kultūros paveldo komisijos prie LR Seimo narė.  Vytauto Didžiojo Universiteto menotyros bakalaurė, menotyros (kultūros vertybių apsaugos programos) magistrė. Rengia straipsnius apie architektūrą ir architektus. Tyrimų laukas – paveldosauga, paveldotvarka, tvarioji architektūra.