• Naujienlaiškis
  • Eglė Petravičiūtė

    Kūrybinis projektas “Kitoks matymas”

     

    Kūrybinį projektą sudaro dvi dalys. Abiejų darbo dalių pagrindinis tikslas – apšvietimo intensyvumu įtakoti ir manipuliuoti suvokimu. Pirmoji - interaktyvus darbas, susidedantis ir keraminių indelių, kurių padėtį galima keisti erdvėje ir kaskart sudėti vis kitokį vaizdą. Išgaunamas efektas yra ypatingas tuo, kad gautą kompoziciją galime matyti vis skirtingą,  keičiant žiūrėjimo tašką. Taip pat, tai interaktyvus darbas, kuomet suvokėjas yra įtraukiamas į kūrybinį procesą. Darbas gali būti eksponuojamas viešose erdvėse. Formos yra dviejų padėčių, įtakojančios šešėlių susidarymą, kurie ir sukuria matomą tam tikrą siužetinį piešinį.

    Antroje darbo dalyje atliktas tyrimas, kaip šviesos pasikeitimas daro įtaką matomo vaizdo suvokimui.  Pateikiamos penkios plastiškų formų kompozicijos. Tai nėra užbaigti savarankiški kūriniai, o tik tyrimo proceso dalis. Idėją padeda atskleisti video medžiaga,  iliustruojanti objektus, esančius šviesos kaitos procese. Tai tarsi ciklai, supažindinantys suvokėją su kitokio matymo galimybėmis. Akcentuojamos aktyvių paviršių ypatybės, plastikos niuansai, kurie pastebimi ir atrandami ne iš pirmo žvilgsnio. Kuriamas suvokimo sutrikdymas: medžiagos, pozityvo – negatyvo, gylio, faktūrų atpažinimas.