• Naujienlaiškis
 • Skulptūra | Magistrantūra | Vilnius

  Skulptūros katedros magistro programos reikalavimai teoriniam darbui:

  "Skulptūros katedros magistro teorinis darbas, pirmiausia meninis tyrimas. Šio darbo struktūra ir pobūdis priklauso nuo pasirinkto tyrimo objekto. Meninio tyrimo būdas pasirenkamas adekvatus tyrinėjimo sferai, kurios ribų ar gairių iš anksto numatyti nėra įmanoma. Tyrimas, tai ne tik meno teorijų, socialinių mokslų, ar filosofijos analizavimas, bet ir empirinis reiškinių stebėjimas bei fiksavimas, pvz piešinio, foto ar digitalinio įrašo forma, archyvinės medžiagos kopiravimas (rinkimas), audio įrašų kompiliavimas, savistaba kelionių, ar ekstremalių fizinių išbandymų metu.Tai galėtų būti ir bendradarbiavimas su moksliniais/tyriamaisiais institutais, kurio metu galėtų atsirasti iki šiol neegzistuojančių medžiagų, įrenginių ar IT programų.
  Skulptūros katedros magistro teorinis darbas neturėtų savo dvasia skirtis nuo specialybės studijų, kurių pagrindinis tikslas – studijuojančiojo vaizduotės lavinimas, improvizacijos skatinimas, bei kūrybinių galių išlaisvinimas. Tokio darbo rezultatas turėtų būti nenuspėjamas, rezultatas netikėtas, o forma eksperimentinė."    
      Deimantas Narkevičius


  Magistro meninio tyrimo darbo vertinimo kriterijai:
  Meninių tyrimų pobūdžio darbas turi būti pagrįstos apimties, turėti meninių tyrimų turinį.
  Meninio tyrimo motyvacijos, problemos formuluotės įtaigumas.
  Meninio tyrimo įvykdymo kūrybiškumas, turinio sąsajų su pateikimo forma pagrįstumas.
  Naujų matymo, klausymo ar minties reiškimo procesų dokumentacijos estetika.
  Šiuolaikinės pasaulinės meno praktikos - teorijos žinojimas ir individualių tyrimų sąsajų su kontekstu nustatymas.
  Meno elemento prioriteto įtvirtinimas tyrimuose.
  Meno ir mokslo linijų kaip skirtingų suvokimas ir paisymas.
  Petras  Mazūras