• Naujienlaiškis
 • Pastatų architektūra

  ARCHITEKTŪROS KATEDROS  2018-2019 m.m.  RUDENS semestro

  STUDIJŲ GRAFIKAS                                                                           

  Rugsėjo 1-30 d.

  Mokomosios, kūrybinės ir profesinės veiklos praktikos

  Rugsėjo 18-28 d.

  Vilniaus fakulteto pirmakursių bendra pažintinė praktika (pirmakursių specialybės įvado praktika vykdoma katedrose) (informacija www.vda.lt)

  Spalio 1 d.

  Mokslo metų iškilmingas atidarymas  (informacija www.vda.lt)

  Spalio 2 d.

  Rudens sem. užsiėmimų pradžia pagal paskaitų tvarkaraštį (www.vda.lt)

  Iki  spalio 15 d.

   

  Papildoma VIENT III, BA IV, ir MAG I, II kursų pasirenkamų dalykų registracija (rudens semestrui)

  Spalio 4 d. 11 val. 415 kb.

  I k. Magistrantų darbo vadovų tvirtinimas

  Spalio 11 d.     10 val.

  Projektavimo dalykų akademinių įsiskolinimų likvidavimo peržiūra

  Iki spalio 15 d.

   

  Pavasario semestro akademinių skolų likvidavimas

   

  Prašymų rektoriaus vardu teikimas katedrai:

  - studijų įmokoms 20% sumažinti (būtinos dokumentų kopijos: mirties liudijimo kopiją; gydytojo pažymą; vaikų gimimo liudijimas (jeigu studentas susilaukė vaikų));

  - mokėti už studijas dalimis;

  - skirti vienkartines stipendijas (būtinos dokumentų kopijos)

  Iki spalio 20 d.

  Nustatytų įmokų už rudens semestro studijas mokėjimo pabaiga (išskyrus mokėjimą dalimis)

  Spalio 23 d.

  Magistrantūros studijų planų tvirtinimas ir teikimas AS Fakulteto dekanui

  Spalio 25 d. 11.30 val. 401a.

  IV k. bakalaurų darbo vadovų tvirtinimas

  Lapkričio 15 d. 10 val. IV a. auditorijose

  I, II, III VIENT, IV BAK ir I-II MAG kursų TARPINĖ kompozicijos, projektavimo, konstravimo dalykų PERŽIŪRA

  Gruodžio 12 d.

  Vizualinės raiškos galutinė peržiūra

   

  2018 gruodžio 24 d. – 2019 sausio 2 d.

  Kalėdų atostogos

  2018 gruodžio 20 d. – 2019 sausio 31 d.

  Pasirenkamų dalykų registracija pavasario semestrui.

  Grįžtamojo ryšio anketų pildymas

  2019 sausio 10-11 d.

  KURSINIŲ DARBŲ PERŽIŪRA

  2019 sausio 11- 25 d.

  Kursinių darbų paroda (Malūnų g. 5, Šachmatinė salė ir balkonas)

  2019 sausio 15 d. Maironio g. 3, 112 a. 10.00-17.00 val.

  II kurso Magistrantų MOKSLINĖ KONFERENCIJA (tiriamojo ir kūrybinio darbo viešas pristatymas)

  2019 sausio  15 – 31 d.

  Egzaminų sesija / Neišlaikytų egzaminų ir įskaitų perlaikymas

  2019 vasario 1 – 3 d.

  Žiemos atostogos

  2019 vasario 4 d.

  Pavasario semestro pradžia

  VDA Architektūros katedros vedėjas                            prof. M. P. Šaliamoras