• Naujienlaiškis
  • Monumentaliosios dailės programos tikslas yra parengti menininkus, gebančius meno kalba reikšti savo idėjas, analizuoti ir kritiškai vertinti meno reiškinius, kūrybiškai taikyti meno bei mokslo teorijas, vizualios raiškos metodus ir technologines inovacijas vizualios komunikacijos tikslams, aktyviai dalyvauti socialinio, kultūrinio gyvenimo procesuose, siekiant meno kalba reflektuoti vykstančius pokyčius bendruomenėje, valstybėje, pasaulyje, dirbti savarankiškai ir tarpdisciplininiame kolektyve, aktyviai dalyvauti visuomenės kultūriniame ir meniniame gyvenime, kurti savo veiklos viziją bei savarankiškai kaupti žinias ir patirtį monumentaliosios dailės srityje. Absolventas gali užsiimti savarankiška kūrybine veikla, vadovauti kūrybinei grupei, būti jos nariu, gali dirbti  savo ir gretutinėse meno srityse (ruošti bendrus kūrybinius projektus; dalyvauti visuomeninės paskirties pastatų kūrime, inicijuoti ir vadovauti meniniams projektams, dirbti dailės pedagogo darbą).

     


    Išsamiau | Freska-mozaika

    Išsamiau | Vitražas