• Naujienlaiškis
  • Dailėtyra | Bakalauro studijos | Vilnius

    Prof. dr. Raminta Jurėnaitė

    1953 m. gimė Vilniuje. 1976 baigė meno istorijos ir teorijos studijas LTSR valstybiniame dailės institute Vilniuje. 1976 – 1979 dėsto dailės istoriją LTSR valstybiniame dailės institute Vilniuje. 1979 – 1981 mokosi SSRS dailės akademijos vaizduojamojo meno teorijos ir istorijos mokslo tyrimų instituto aspirantūroje. 1986 suteiktas menotyros mokslų kandidato laipsnis už disertaciją ,,Šiuolaikinio vitražo raida TSRS ir socialistinėse šalyse’’, apgintą SSRS dailės akademijos vaizduojamojo meno teorijos ir istorijos tyrimų institute Maskvoje. Mokslinis laipsnis ratifikuotas Lietuvos Mokslo tarybos 1993 m. 1982 – 1985 ir nuo 1987 dėsto dailės istoriją dabartinėje Vilniaus Dailės Akademijoje. 1993 suteiktas Vilniaus dailės akademijos docentės vardas. 1992 – 1998 Soroso šiuolaikinio meno centro Lietuvoje direktorė. Nuo 1991 m. tarptautinės dailės kritikų organizacijos AICA narė. Nuo 1988 viena pirmųjų Lietuvoje pradeda rengti konceptualias parodas. Surengė daugiau kaip 60 dailės parodų 34 šalyse. Sudarė knygą “100 šiuolaikinių Lietuvos dailininkų” ir publikavo apie 300 straipsnių Lietuvos ir užsienio dailės parodų kataloguose, straipsnių rinkiniuose ir periodikoje. Savo veiklos pradžioje dėstė visuotinę dailės istoriją. Nuo 1990 m. dėsto tik Vakarų ir Rytų bei Vidurio Europos dailę po 1915 m., kas neatsiejama ir nuo jos kuratoriaus ir kritiko veiklos. Autorę visada domino šiuolaikinio lietuvių meno refleksijos pasaulinės dailės vystimosi kontekste. Tuo pačiu domino galimybės paskaitomis, straipsniais priartinti šį kontekstą, taip pat ir tokiomis priemonėmis, kaip parodų rengimas praktiškai prisidėti prie lygeverčio lietuviškos dailės įsiliejimo į globalinius šių dienų procesus.