• Naujienlaiškis
  • Dailėtyra | Bakalauro studijos | Vilnius

    Prof. dr. Giedrė Jankevičiūtė

    Prof., humanit. mokslų daktarė (nuo 1994). Menotyros studijas baigė 1983 LSSR valst. dailės institute (dabar VDA). Tyrinėja 19–20 a. Lietuvos ir kitų Europos šalių dailę ir dailės gyvenimą, domisi dailės istorijos istorija, taikomosios grafijos istorija. VDA dailėtyros bakalaurantams dėsto kursus „ XIX a. II p. – XX a. I p. dailė: Europa, JAV, Lietuva“ ir „Dailės istorijos šaltiniai: XIX–XX a.“, grafinio dizaino bakalaurams skaito kursą “Taikomosios grafikos istorija”, magistrantams ir doktorantams dėsto kursą “Socialinė dailės teorija“, vadovauja bakalaurų, magistrų, meno ir mokslo doktorantų darbams. Stažavosi Maskvos Menotyros institute (1985), Vidurio Europos universitete Prahoje (1992), Šveicarų kultūros institute Romoje (1994), Paryžiuje (2000, 2008). Yra mokslo žurnalų “Menotyra” ir “Numizmatika”, tęstinio leidinio “Dailės istorijos studijos” redkolegijų narė, dalyvauja įvairiose tarybose, komisijose, ekspertizėse. Lietuvos kultūros tyrimų instituto vyriausioji mokslo darbuotja. Lietuvos dailininkų sąjungos (1988), Tarptautinės dailės kritikų asociacijos AICA (1992), Lietuvos dailės istorikų draugijos (1995), Avangardo ir modernizmo studijų Europos tinklo (EAM), Baltijos tyrimų skatinimo draugijos (AABS) narė.

    Nuolat skelbia mokslo darbus Lietuvos ir užsienio spaudoje, aktyviai dalyvauja nacionalinėse ir tarptautinėse mokslo konferencijose ir projektuose. Siekia viešinti tyrimų rezultatus visuomenėje, ieško novatoriškų ir lankytojams patrauklių parodų formų, pristato naujus meninės kultūros reiškinius arba siūlo kitokiu žvilgsniu pažvelgti į jau žinomus dalykus: paroda „Po Raudonąja žvaigžde: Lietuvos dailė 1940–1941 m.“ Istorinėje prezidentūroje Kaune (2010), paroda „Illustrarium: Soviet Lithuanian Childrenʼs Book Illustration“ Bolonijos bibliotekoje Archiginnasio ir Miuncheno Jugendbibliothek (su Jolita Liškevičiene, 2011 ir 2012), paroda „Ne vien grožis. Moters atvaizdas LAWIN kolekcijoje“Nacionalinėje dailės galerijoje (2012), paroda „Lentvario bažnyčia ir jos dekoras 1905–1943“ Vilniaus Bažnytinio paveldo muziejuje (2012), paroda „Dailės istorikas ir kritikas Mikalojus Vorobjovas (1903–1954)“ Vilniaus paveikslų galerijoje (2013, su Rima Rutkauskiene), paroda „Visagalė tradicija. Kristijono Donelaičio poemos „Metai“ bibliografinis kanonas“ Vilniaus grafikos meno centre (su Miku Vaicekausku, 2013), parodos „Atvaizduotos istorijos: Petro Repšio piešiniai ir grafika“ ir „Okupacijos realijos: I ir II pasaulinių karų plakatai Lietuvoje“ (su Laima Laučkaite) – abi 2014 Vilniaus grafikos meno centre, paroda „Teodoras Kazimieras Valaitis 1934–1974“ (2014) Nacionalinėje dailės galerijoje. Parengė mokymo priemonę „Dailės istorijos šaltiniai nuo seniausių laikų iki mūsų dienų. Antologija“ (2012).