• Naujienlaiškis
  • Dailėtyra | Bakalauro studijos | Vilnius

    Prof. dr. Adomas Butrimas

    Gimė 1955 m. 1973 - 1978 m. studijavo Vilniaus universiteto Istorijos fakultete. 1980-1984 m. Lietuvos istorijos instituto aspirantūroje. 1985 m. apgynė disertaciją, nuo 1992 m. VDA docentas. 2002 m. suteiktas profesoriaus vardas. 
    Darbo patirtis: 1975 -1986 m. Lietuvos istorijos ir etnografijos (dab. Nacionalinis) muziejaus vyr. mokslinis bendradarbis. 1986-1992 m. VDA Dailės istorijos ir teorijos katedros vyr. asistentas. 1991 m. – Pietų Australijos švietimo ministerijos stažuotojas, Baltijos regiono archeologijos paskaitos 7 Australijos universitetuose. 1992 -2001 m. VDA prorektorius mokslui ir menui, Lietuvos kultūros ir meno tarybos narys, nuo 1998 m. – Lietuvos tūkstantmečio minėjimo tarybos narys (Prezidentūroje). Nuo 1997 m. – Lietuvos aukštojo mokslo vadovėlių komisijos pirmininkas, nuo 2005 m. pirmininko pavaduotojas. 2004 m. išrinktas Vilniaus dailės akademijos rektoriumi. 
    Mokslinė veikla: Pirmųjų Lietuvos istorijos vadovėlių (trijų) atgimstančios Lietuvos mokykloms autorius (1990-2003) , virš 100 mokslinių publikacijų Lietuvos ir užsienio leidiniuose autorius, tęstinių mokslo leidinių „Acta academiae artium Vilnensis“ T. 1-45 (1993-2008) ir „Žemaičių praeitis” T. 1-9 (1991-2001) redkolegijos pirmininkas, „Plungės dekanato sakralinė architektūra ir dailė“ (T. 1-4) ir „Baltic Amber“ (2001 m.) ir „Prehistoric art in the Baltic region“ (2000) sudarytojas, monografijos „Telšių kraštas“ (2005) ir kitų knygų autorius ir sudarytojas.