• Naujienlaiškis
  • Dailėtyra | Bakalauro studijos | Vilnius

    Lekt. Danuta Balašaitienė

    Gimė 1963 m. Lenkijoje. 1987 m. baigė lietuvių kalbos ir literatūros studijas Vilniaus  universitete, magistro laipsnį įgijo Varšuvos universitete. 1996 -1997 m. ir 2000-2002 m. studijavo doktorantūroje Jogailaičių universiteto Lenkų filologijos institute Krokuvoje. 1994-2013 m. dirbo  Vilniaus universiteto Lenkų filologijos katedroje (nuo 2007 m. Polonistikos centras), kur dėstė lenkų literatūros istoriją (XX a.), literatūros teorijos įvadą, Lenkijos kultūrą ir literatūrą, šiuolaikinę lenkų kalbą, vertimo praktiką. Stažavosi Varšuvos ir Jogailaičių universitetuose Lenkijoje, 2010-2013 m. vyko su Erasmus dėstymo vizitais į Varšuvos universiteto Polonistikos fakultetą. Dalyvavo tarptautinėse mokslinėse konferencijose Lietuvoje, Lenkijoje, Rusijoje ir Vengrijoje bei nacionaliniuose ir tarptautiniuose projektuose, paskelbė virš 20 straipsnių mokslo leidiniuose Lietuvoje ir užsienyje.

    Nuo 2012 m. dirba VDA dailės istorijos ir teorijos katedroje lenkų kalbos lektore.

    Mokslinių interesų kryptys: XX a. bei naujausioji lenkų ir lietuvių literatūra, lenkų-lietuvių literatūriniai ir kultūriniai  ryšiai, lyginamieji literatūrų tyrimai, Cz. Miłoszo kūryba, vertimo teorija ir praktika, lenkų kalbos kaip užsienio dėstymo metodika.