• Naujienlaiškis
  • Dailėtyra | Bakalauro studijos | Vilnius

    Dr. Tomas Veteikis

    1997 ir 1999 m. baigė Vilniaus universiteto klasikinės filologijos bakalauro ir magistro studijas, 2004 m. apgynė humanitarinių mokslų srities filologijos krypties daktaro disertaciją „Graikų  kalbos studijos ir graikiškoji kūryba Lietuvoje XVI-XVII amžiuje“, nuo 2004 m. dirba VU Klasikinės filologijos katedros lektoriumi, nuo 2011 m. dirba VDA Dailės istorijos ir teorijos katedroje lotynų k. dėstytoju (antraeilės pareigos). Tyrinėja lotynų ir senąją graikų kalbas, antikinę literatūrą, religiją, švietimą, lotyniškąjį ir graikiškąjį Lietuvos paveldą. Šiais klausimais Lietuvos ir užsienio spaudoje yra paskelbęs mokslinių straipsnių, skaitęs pranešimų tarptautinėse konferencijose.