• Naujienlaiškis
  • Dailėtyra | Bakalauro studijos | Vilnius

    Dr. Renata Dubinskaitė

    Menotyrininkė, dailės kritikė, parodų organizatorė. 2002 m. baigė Dailės istorijos ir teorijos studijas VDA, 2011 m. apgynė menotyros disertaciją „Dokumentalumo koncepcijos ir formos Lietuvos videomene“ Lietuvos kultūros tyrimų institute, nuo 2012 m. dėsto Vilniaus dailės akademijoje. Nuo 2001 m. dirba Šiuolaikinio meno centre parodų koordinatore ir kuratore, atstove žiniasklaidai, parodų gide, leidinių redaktore. 1998-2010 metais aktyviai rašė dailės kritikos straipsnius. Tyrinėjamos sritys – šiuolaikinio meno teorija, tikrovės reprezentacijos klausimai, kino ir videomeno sankirtos, autorystės strategijos.