• Naujienlaiškis
 • Dailėtyra | Bakalauro studijos | Vilnius

  Doc. dr. Rūta Birutė Vitkauskienė

   

  Gimė 1957 m.
  Humanitarinių mokslų daktarė (Lenkijos Mokslų Akademijos Meno Institutas, Varšuva, 2005).
  Mokslinių interesų sritis – Lietuvos Didžiosos Kunigaikštystės kultūra, architektūra ir dailė, auksakalystės istorija, Vakarų Eurpos baroko architektūra ir dailė, biografistika, Vilniaus miesto tyrimai. Mokslinių programų Lietuvoje ir užsienyje dalyvė: 1996-1998 „LDK meninės kultūros savitumas”, 1998 „Vienuolynų kelias” (Monastic Influence Route), 1997 „Baroko kelias” (Baroque Route). 2002 – 2005 “Vilniaus Žemutinė pilis XIV – XIX a.: istorinės paieškos”, "Lietuvos dailininkų žodynas. XVI–XVIII a.", su Allgemeines Künstlerlexikon leidykla K.G. Saur (München-Leipzig), rengiančios pasaulio dailininkų žodyną. Išleido monografijas "Lietuvos auksakalystė. XV–XIX a." (kartu su E. Laucevičium, 2001), "Złotnictwo wileńskie. Ludzie i dzieła. XV-XVIII wiek" (Warszawa, 2006). Publikuoja mokslinius straipsnius Lietuvos ir užsienio spaudoje, sudarinėja ir rengia vadovėlius, mokslinius leidinius, katalogus. Lietuvos dailės istorikų draugijos narė nuo 1995. Varšuvos dailės istorikų draugijos narė nuo 2005. Lietuvos nacionalinio muziejaus Vilniaus tyrimų grupės vadovė. Lietuvos kultūros paveldo apsaugos departamento prie Lietuvos Respublikos Kultūros ministerijos neetatinė ekspertė.