• Naujienlaiškis
  • Dailėtyra | Bakalauro studijos | Vilnius

    Doc. dr. Ramutė Rachlevičiūtė

    1973–1978 m. mokėsi Lietuvos valstybiniame dailės institute. 1978 m. apgynė diplominiį darbą “20 a. 2-osios pusės lietuvių tapyba ir sovietinė dailės kritika” (vad. - Nijolė Tumėnienė). 1979-1980 m. dirbo Lietuvos dailės muziejuje, Vilniaus dailės parodų rūmuose, 1981-1991 m. Valstybiniame TV ir Radijo komitete kultūros laidų redaktore. Nuo 1992 m. yra Vilniaus dailės akademijai priklausančios galerijos “Akademija” vadovė. 1978–1980 m. dėstė “Dailės istorijos įvadą” buv. VISI, Vilniaus Gedimino Technikos universitete, Architektūros fakultete, 1989–1993 m. skaitė paskaitas “Vakarų Europos dailė ir architektūra 15 – 20 a.” Vilniaus dailės akademije, Dailės pedagogikos katedroje, 2003–2004 dėstė “Dailės istorijos įvadą ” Vilniaus Universitete, Filologijos fakultete. Nuo 1992 m. yra Lietuvos dailininkų sąjungos Dailėtyros sekcijos narė, nuo 2002 m. - Tarptautinės dailės kritikų asociacijos (AICA) Lietuvos sekcijos narė, nuo 2005 m. - Lietuvos dailės istorikų draugijos narė. Priklauso 11-kai komisijų bei ekspertų grupių. Surengė nemažą skaičių reikšmingų konferencijų, nuolat kuruoja parodas.