• Naujienlaiškis
 • Dėstytojas

  Dėstomi studijų krypties dalykai

  Dėstomi bendrauniversitetiniai dalykai

  Doc. dr. Helmutas Šabasevičius

  Dailės istorijos ir teorijos katedros vedėjas

  Senovės ir viduramžių dailė ir architektūra

  XVII-XVIII a. Europos dailė ir architektūra (kartu su doc. dr. R. Vitkauskiene)

  XIX a. Europos ir Lietuvos dailė ir architektūra

   

  Doc.dr. Agnė Narušytė

   

  Fotografijos istorija

  Dailės kritikos istorija ir teorija

  Vizualiosios kultūros studijų įvadas
  Prof. dr. (hp) Aleksandra Aleksandravičiūtė

  Taikomoji dailė iki XX a. pr.

  XV-XVI a. Europos dailė ir architektūra

  Praktika: dailėtyros žinių sklaida ir parodų kuravimas

   
  Prof. habil. dr. Antanas Andrijauskas

   

  Estetika ir meno filosofija

  Filosofijos istorija

  Lekt. Danuta Balašaitienė Lenkų kalba  
  Prof. dr. Adomas Butrimas

  Praktika: dailės ir architektūros paminklų tyrimai

  Europos ir baltų archeologija
  Doc. dr. Rasa Butvilaitė

  Senovės ir viduramžių dailė ir achitektūra

  XX a. I.p. Europos, JAV ir Lietuvos dailė ir architektūra

  Architektūrologijos pagrindai

   
  Dr. Renata Dubinskaitė   Šiuolaikinio meno ir teorijų įvadas
  Doc. dr. Lolita Jablonskienė XX a. taikomoji dailė ir dizainas  

  Prof. dr. Giedrė Jankevičiūtė

  Dailės istorijos šaltiniai ir istoriografija (modernizmas)

  XIX a. II p. – XX a. I p. Europos, JAV ir Lietuvos dailė

   

  Prof. dr. Raminta Jurėnaitė

  Šiuolaikinis menas: procesai ir tendencijos

   
  Prof. Jonas Kazlauskas Piešimas, tapyba, kompozicija  
  Lekt. Laima Kreivytė

  XX a. II p. Lietuvos dailė

  Menas višojoje erdvėje

  Teoriniai ir instituciniai šiuolaikinio meno kontekstai

   
  Doc. dr. Arvydas Liepuonius

   

  Psichologijos įvadas

  Meno psichologija

  Dr. Sigita Maslauskaitė-Mažylienė

  Muziejininkystė ir paminklosauga

  Praktika: muziejininkystė ir paveldosauga

  Bakalauro baigiamojo darbo seminaras

   

   

  Prof. dr. Giedrė Mickūnaitė

  Senovės ir viduramžių dailė ir architektūra

  Dailės istorijos rašytiniai šaltiniai ir istoriografija

  Dailės kūrinių interpretacija: metodai ir kritika

   
  Lekt. Kristina Pranskūnienė Prancūzų kalba  
  Doc. dr. Ramutė Rachlevičiūtė

  Dailėtyros įvadas (kartu su doc. dr. R. B. Vitkauskiene)

  Modernioji Lietuvos dailė

  Rusų avangardo dailė ir architektūra

   
  Lekt. Andrius Surgailis Fotografijos pagrindai  
  Lekt. Vakaris Šaulys Anglų kalba  
  Dr. Tomas Veteikis Lotynų kalba  
  Doc. dr. Rūta Birutė Vitkauskienė

  XIII-XVIII a. Lietuvos dailė ir architektūra

  Dailėtyros įvadas (kartu su lekt. R. Rachlevičiūte)

  XVII-XVIII a. Europos dailė ir architektūra (kartu su doc. dr. H. Šabasevičiumi)