• Naujienlaiškis
  • Dailėtyra | Bakalauro studijos | Vilnius

    Doc. dr. Arvydas Liepuonius

    Socialinių mokslų daktaras, VDA docentas, baigė VU Istorijos fakultetą ir įgijo psichologo specialybę. Leningrado Kultūros institute apgynė mokslinę disertaciją „Psichologiniai-pedagoginiai klubinių renginių organizavimo aspektai“, kur nagrinėjo grupinės dinamikos bei įtaigos principus jų panaudojimo praktinį prasmingumą. VDA dėstė bei dėsto kursus bakalauro bei magistro studijų klausytojams: „Bendroji ir diferencinė psichologija“; „Socialinė ir komunikacijos psichologija“; “Meno psichologija“; “Reklamos psichologija“; “Edukologijos įvadas“. Kituose Lietuvos universitetuose dėstė ir dėsto „Politikos psichologijos“; „Valdymo ir vadovavimo psichologijos“; „Verslo psichologijos‘ kursus. Savo psichologijos dalyko žiniomis bei pedagogine patirtimi A.Liepuonius noriai dalijasi konsultuodamas, vadovaudamas seminarams įmonėms bei politinėms partijoms ir jų lyderiams integratyviosios komunikacijos įtaigumo, komercinės, politikos reklamos ar įvaizdžio formavimo klausimais. Pedagoginė bei profesinė kvalifikacija gerinta Heidelbergo universitete, Manheimo ZUMA (Apklausų, metodų, analizių centras), Monrealyje AIFS (Amerikos užsieniečių studijų institutas), Kopenhagoje-Švietimo darbuotojų kvalifikacijos kėlimas ir kt. A.Liepuonius yra Tarptautinės Psichoanalitinės pedagogikos draugijos narys. Arvydo Liepuoniaus moksliniai interesai yra orientuoti į Dvasinės ar komunikacinės psichologijos studijas bei jų taikymą. Parengta eilė mokslinių publikacijų žymių filosofų gyvenimo bei kūrybos psichologijos (pvz.Kierkegaardo, Schopenhauerio) bei kultūrinių veiksnių poveikio asmenybei bei tokio poveikio pasekmių tematika.