• Naujienlaiškis
  • Dailėtyra | Bakalauro studijos | Vilnius

    Doc. dr. Agnė Narušytė

    Menotyrininkė, fotografijos ir dailės kritikė bei parodų kuratorė. Nuo 1995 m. nuolat rašo į Lietuvos kultūrinę spaudą, publikuoja straipsnius moksliniuose žurnaluose ir įvairiuose fotografijos leidiniuose. 1998 – 2001 m. kūrė kultūros programas „Kultūros spąstai“ ir „Kūrybos metas“ Lietuvos Televizijoje ir redagavo užsienio kultūros puslapį savaitraštyje „7 meno dienos“. 2005 m. Vilniaus dailės akademijoje apgynė daktaro disertaciją, o 2008 m. jos pagrindu išleido monografiją „Nuobodulio estetika Lietuvos fotografijoje“, kuri 2010 m. išleista ir anglų kalba (Vilniaus dailės akademijos leidykla). Vėliau išleido knygą „Lietuvos fotografija: 1990 – 2010“ (Baltos lankos, 2011). 1997 – 2006 m. dirbo šiuolaikinės fotografijos fondo kuratore Lietuvos dailės muziejuje ir surengė nemažai parodų, pavyzdžiui, „Lietuvos fotografijos dešimtmečiai 1945 – 1990“ Šiuolaikinio meno centre (Vilnius, 2002), „RobertDoisneau: Žvilgsnis į praėjusį amžių“ Vilniaus paveikslų galerijoje (kartu su LoicSalfati, 2005),„Saviobjektai“ Radvilų Rūmuose (kartu su Rūta Pileckaite ir Dovile Tumpyte, Vilnius, 2006). Po to ėmė rengti parodas kaip nepriklausoma kuratorė: „(Re)collections: Lietuvos šiuolaikinės fotografijos paroda“ Jeruzalės menininkų namuose (kartu su Gintautu Trimaku, Izraelis 2009), „Nuobodulys Nacionalinėje dailės galerijoje (kartu su Egle Deltuvaite, Vilnius, 2010), „Vaizdų archyvas. Sąsiuvinis Nr. 1“galerijoje „Artifex“ (kartu su Kęstučiu Grigaliūnu, Vilnius, 2013). Yra sudariusi nemažai leidinių, iš kurių paminėtini Romualdo Rakausko fotografijų albumas (Kaunas: 2009), Juliaus Kelero„Vilniaus šaligatviai“(Knygius, 2010), Dainiaus Liškevičiaus, „Museum“(Kitos knygos, 2013), Gintaro Zinkevičiaus„Kareivio dienoraštis“(artbooks, 2014), Kęstučio Grigaliūno„Vaizdų archyvas. Sąsiuvinis Nr. 1“(Vaizdų archyvas, 2014). Iš prancūzų k. išvertė Roland’oBarthes’o „Cameralucida“ (Kitos knygos, 2012). 2006 – 2009 m. dėstė Edinburgo Napier universitete (Didžioji Britanija), 2009 – 2014m. buvo Dailės istorijos ir teorijos katedros vedėja Vilniaus dailės akademijoje, dabar ten pat eina docentės pareigas, tyrinėja antropologinius ir filosofinius šiuolaikinės fotografijos aspektus, kartu su dr. Margarita Matulyte rašo Lietuvos fotografijos istoriją ir yra savaitraščio „7 meno dienos“ redaktorė.