• Naujienlaiškis
 • Profesorius Algis Vyšniūnas


  Straipsniai LMT patvirtintose DB

  2010 Vyšniūnas, Algis. Šiaulių miesto centrinė dalis ar urbanistikos paveldo saugotinos teritorijos? / Algis Vyšniūnas // Urbanistika ir architektūra = Town planning and architecture. Vilnius : Technika. ISSN 1392-1630. T. 34, nr. 4 (2010), p. 181-194. Prieiga per internetą.

  2008 Vyšniūnas, Algis. Lukiškių aikštė – socialinio užsakymo evoliucija. Paminklas laisvės kovų dalyviams ar simbolis „Laisvė“? / A. Vyšniūnas // Urbanistika ir architektūra = Town planning and architecture. Vilnius : Technika. ISSN 1392-1630. T. 32, nr. 4 (2008), p. 201-220. Prieiga per internetą.

  2006 Vyšniūnas, Algis. Vilniaus miestas – tarp metaforos ir pragmatikos / Algis Vyšniūnas // Urbanistika ir architektūra = Town planning and architecture. Vilnius : Technika. ISSN 1392-1630. T. 30, nr. 4 (2006), p. 159-176.

  2005 Vyšniūnas, Algis. Vilnius – autorinis kūrinys ir idėjų sankaupa: natūralus miesto plėtros procesas ir juridinė jo apsauga / Algis Vyšniūnas // Urbanistika ir architektūra. Vilnius : Technika. ISSN 1392-1630. Vol. 29, no. 2 (2005), p. 47-54.

  Straipsniai kitose DB

  2013 Vyšniūnas, Algis. Architektūra ir urbanistika: sampratų ir žanrų pinklėse / Algis Vyšniūnas // Acta Academiae Artium Vilnensis. Terra Urbana. Urbanistinės kaitos žemėlapiai: miestas, kultūra, visuomenė. Vilnius : Vilniaus dailės akademijos leidykla. ISSN 1392-0316. ISBN 9786094471100. 2013, Nr. 71, p. 25-46.

  Straipsniai kituose recenzuojamuose leidiniuose

  2007 Vyšniūnas, Algis [Вишнюнас, Альгис]. Гений мокрого места = The spirit of a wet place / Альгис Вишнюнас // Проект Балтия = Project Baltia. Петербург : ИД "Бальтикум", "А-Фонд". ISSN 1994-9367. 2005, № 1, p. 60-62.

  2004 Vyšniūnas, Algis. Teritorijų konversija kraštovaizdžio ir miestovaizdžio aspektu / Algis Vyšniūnas // Urbanistika ir architektūra : Vilniaus Gedimino technikos universiteto ir Lietuvos mokslų akademijos mokslo žurnalas. Vilnius : Technika. ISSN 1392-1630. 2004, T. XXVIII, nr. 2, p. 47-57.

  2004 Vyšniūnas, Algis. Idėjos, koncepcijos, mitai ir utopijos. Architektūrinių-urbanistinių idėjų bei koncepcijų kaita / Algis Vyšniūnas // Urbanistika ir architektūra : Vilniaus Gedimino technikos universiteto ir Lietuvos mokslų akademijos mokslo žurnalas. Vilnius : Technika. ISSN 1392-1630. 2004, T. XXVIII, nr. 3, priedas, p. 103-106.

  2003 Vyšniūnas, Algis. Ar architektūros kompozicijos kriterijai tinka urbanistikai? / Algis Vyšniūnas // Architektūros kompozicijos tyrimai : mokslinių straipsnių rinkinys [redakcinė komisija : R. Buivydas, J. Jurevičienė, L. Ziberkas]. Vilnius : Technika, 2003. ISBN 9986056845. p. 56-58.

  2003 Vyšniūnas, Algis. Šiaulių miesto urbanistinė raida / Algimantas Vyšniūnas // Šiaulių metraštis. 1999-2002. IX knyga. Šiauliai : Šiaulių "Aušros" muziejus, 2003. ISBN 9986766370. p. 72-81.

  2003 Vyšniūnas, Algis. Aukštybinių pastatų išdėstymo reglamentavimo Vilniaus miesto centriniame rajone metodiniai principai / Algis Vyšniūnas // Urbanistika ir architektūra : Vilniaus Gedimino technikos universiteto ir Lietuvos mokslų akademijos mokslo žurnalas. Vilnius : Technika. ISSN 1392-1630. 2003, T. XXVII, nr. 4, p. 137-154.

  2000 Vyšniūnas, Algis. Apie kūrybą ir planavimą / A. Vyšniūnas // Urbanistika ir architektūra : Vilniaus Gedimino technikos universiteto ir Lietuvos mokslų akademijos mokslo žurnalas. Vilnius : Technika. ISSN 1392-1630. 2000, T. XXIV, nr. 2, p. 91-94.

  2000 Vyšniūnas, Algis. Fizinio erdvės formavimo problemos, rengiant Šiaulių miesto pagrindinės aikštės ir jos prieigų detalųjį projektą / A. Vyšniūnas // Urbanistika ir architektūra : Vilniaus Gedimino technikos universiteto ir Lietuvos mokslų akademijos mokslo žurnalas. Vilnius : Technika. ISSN 1392-1630. 2000, T.XXIV, nr. 4, p. 163-170.

  Straipsniai nerecenzuojamoje Lietuvos konferencijos medžiagoje

  2012 Vyšniūnas, Algis. Lietuvos kovų už laisvę ie netekčių istorijos įamžinimas: aktualijos ir problemos. Lukiškių aikštės Vilniuje atvejis / Algis Vyšniūnas // Sibiro Alma Mater. Post tenebras lux! ...Po tamsos šviesa!: mokslinė konferencija "Sibiro Alma Mater. Tremtinių takais. Šiauliai : Šiaulių universiteto leidykla, 2012. ISBN 9786094301087. p. 280-285.

  Straipsnis mokslo-populiariame leidinyje

  2014 Vyšniūnas, Algis. Architektūros studijos Klaipėdoje - dar viena architektūros mokykla Lietuvoje / Algis Vyšniūnas // Structum. Vilnius : UAB "S Media Group". ISSN 2335-2116. 2014, vasaris [Nr. 2], p. 24-29. Prieiga per internetą.

  2013 Vyšniūnas, Algis. Kas yra architektas - kūrėjas, administratorius ar dar kas nors? / Algis Vyšniūnas // Statyba ir architektūra. Vilnius : UAB "Statyba ir architektūra". ISSN 0131-9183. 2013, Nr. 7, p. 16-19. Prieiga per internetą.

  2013 Vyšniūnas, Algis. Ar yra skirtumas tarp planuotojo ir urbanisto? / Algis Vyšniūnas // Structum. Vilnius : UAB "S Media Group". ISSN 2335-2116. 2013, nr. 3, p. 12-17. Prieiga per internetą.

  2010 Jučiūtė, Edita; Vyšniūnas, Algis (aut., interviu). Urbanistikos profesoriaus darbai skiriami skausmingų išgyvenimų toliams / žurn. Editos Jučiūtės pokalbis su Algiu Vyšniūnu // Sapere Aude. Vilnius : VGTU. ISSN 2029-4999. 2010, nr. 1(1), p. 30-35.

  2004 Vyšniūnas, Algis. Paroda "Lietuvos architektūra 2002-2003. "Žvilgsnis į save" / Algis Vyšniūnas // Gedimino universitetas. Vilnius : Technika. ISSN 1392-5857. 2004, Nr. 1, p. 24-25.

  Konferencijų tezės nerecenzuotuose leidiniuose

  2013 Vyšniūnas, Algis. Architektūra ir urbanistika: sampratų ir žanrų pinklėse / Algis Vyšniūnas // Terra Urbana. Urbanistinės kaitos žemėlapiai: miestas, kultūra, visuomenė: tarpdalykinė mokslinė konferencija, Klaipėda, birželio 28 d. : pranešimų tezių rinkinys. Vilnius : Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2013. ISBN 9786094470837. p. 38-39.

  Monografijos

  2004 Daunora, Zigmas Jonas; Kirvaitienė, Salvinija; Vyšniūnas, Algis. Vilniaus miesto vizualinio identiteto apsauga ir plėtros principai : [monografija] / Z.J. Daunora, S. Kirvaitienė, A. Vyšniūnas. Vilnius : Technika, 2004. 152 p. ISBN 9986058023.

  Mokomosios knygos

  2002 Vyšniūnas, Algis. Miesto gyvenamųjų struktūrų rekonstrukcija : mokomoji knyga / Algis Vyšniūnas ; Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Urbanistikos katedra. 2-asis leidimas. Vilnius : Technika, 2002. 47 p. : iliustr, lent, brėž. (VGTU leidyklos "Technika" mokomosios metodinės literatūros knyga, 516). ISBN 9986054869.

  2000 Vyšniūnas, Algis. Miesto gyvenamųjų struktūrų rekonstrukcija : mokomoji knyga / Algis Vyšniūnas ; Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Urbanistikos katedra. Vilnius : Technika, 2000. 47 p. : iliustr, lent, brėž. (VGTU leidyklos "Technika" mokomosios metodinės literatūros knyga, 385).