• Naujienlaiškis


 • Programos kodas

  6121PX027

  Kvalifikacinis laipsnis

  Dailės bakalauras

  Lygmuo, pakopa

  Aukštojo mokslo universitetinės studijos, pirmoji pakopa (bakalauro)

  Priėmimo reikalavimai

  Privalomas vidurinis išsilavinimas. Lietuvių k. brandos egzamino ir anglų k. metinis (galutinis) įvertinimai.

  Studijų programos formos

  Nuolatinė, 4 metai, 240 kreditų.

  Tikslas

  Tekstilės meno ir medijų bakalauro studijų programos tikslas – išugdyti plataus profilio taikomosios tekstilės specialistus, suteikiant besimokantiesiems dailės ir taikomosios tekstilės teorijos ir praktikos žinių, vaizduojamosios dailės ir tekstilės technologijų praktinių įgūdžių, lavinant kūrybiškumą ir skatinant kritinį-analitinį mąstymą. Baigęs studijas tekstilės dailininkas sugeba savarankiškai spręsti iškeltus kūrybinius uždavinius, dirbti grupiniuose projektuose, taikyti praktinius įgūdžius naujų idėjų ir užsakymų realizacijoje, dalyvauti parodose, vystyti savitą meninį stilių ir požiūrį.

  Studijų programos anotacija

  VDA KF Tekstilės katedra ruošia taikomosios tekstilės dailininkus, sugebančius profesionaliai, kūrybingai ir įtaigiai naudotis tekstilės technikų ir išraiškos būdų įvairove taikomosios, funkcinės ir konceptualiosios tekstilės srityse. 
  Studentai įgyja teorijos žinių ir praktinių gebėjimų tekstilės meno ir dizaino srityse. 
  Programos tikslas – paruošti plataus profilio taikomosios tekstilės specialistus, suteikiant besimokantiesiems bendrųjų dailės ir tekstilės teorijos bei praktikos žinių ir gebėjimų. Studentai specializuojasi audinių paviršiaus dizaino, austinių medžiagų struktūrų formavimo, mados ir interjero tekstilės aksesuarų, tekstilės objektų architektūros kontekstuose bei tekstilės raiškos socialiniuose kontekstuose srityse. Baigęs studijas tekstilės dailininkas sugeba savarankiškai spręsti iškeltus kūrybinius uždavinius, bendradarbiauti su dailės ir dizaino srities specialistais bei užsakovais, inicijuoti projektus su visuomenės grupėmis, bendradarbiauti tarpdisciplininiuose projektuose, dalyvauti parodose, vystyti savitą meninį stilių. 

  Profesinės karjeros galimybės

  Absolventas gali dirbti kūrybinį darbą taikomosios tekstilės srityje: kurti audinius bei tekstilės aksesuarus madai ir interjerui, dirbti interjero apdailos srityje, atlikti kūrybinius projektus socialinėse grupėse, užsiimti individualia kūrybine veikla; gali dirbti įstaigose, kur reikalinga dailininko ir dizainerio kvalifikacija: lengvosios pramonės įmonėse, firmose ir pan. 

  Studijų programos koordinatorius ir rengiantis padalinys

  doc. Monika Žaltauskaitė-Grašienė
  Kauno fakultetas

  Išsamiau